Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Skrivarverkstad med historiska figurer - portugisiska

Modersmålsundervisningen, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Vi kommer att arbeta tillsammans för att du ska utveckla dina kunskaper i portugisiska både i tal och skrift. Vi kommer att lära oss om historiska och kända personer i Portugal eller Brasilien och kunna skriva olika typer av texter.

Syfte

Centrallt innehåll

Arbetsformer och arbetssätt

Lärarledd undervisning och genomgångar, enskilt arbete, grupparbete, högläsning, tyst läsning, skrivning respons lärare- elev och elev-elev. Bearbeta texterna utifrån responsen du fått, självvärdering.

 

 

 

Undervisningens innehåll

Läsa och läsförståelse

Vi fortsätter läsa individuellt och gemensamt i klassrummet  och även samtala om det vi läst.

 

Skriva

Vi arbetar med att skriva egna texter:

  • egna texter utifrån givna ramar/ bilder
  • berättelser efter din egen fantasi, intressen eller upplevelse

Skrivregler och grammatik

  1. Några stavningsregler
  2. Använda punkt, stor bokstav, komma tecken, frågetecken och talstreck
  3. Disponera din text med bra struktur. Följa en röd tråd i berättande
  4. Variera ditt skrivande: börja meningar på olika sätt
  5. Använda adjektiv för att fylla ut texter
  6. Sambandsord (konjunktioner) för att bygga upp texter
  7. Ordklasser

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- skriva olika typers av texter och anpassa dess struktur efter genren.

- skriva berättelser.

- tillämpa genomgångna grammatik, skriv- och stavningsregler i dina texter.

- ge feedback på någon av dina kamraters texter.

- utvärdera och ge en bedömning till din egen text.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Matriser i planeringen
MCL Mall - Matris åk4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback