Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämnställdhetsplanering: Empati, Respekt, Trygghet, Självkänsla

Förskolan Granen, Östhammar · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vi strävar mot att utveckla barnens förmåga att uppleva och förstå andra individers känslor och sina egna för empati, respekt, trygghet och självkänsla.

 

 

Mål:

Att utveckla barnens vilja att hjälpa andra samt förmåga att leva sig in i andra människors situation. Lära barnen självkänsla och trygghet i sig själva.

 

Aktivitet: 

 • Konflikthantering i vardagen
 • Vara lyhörda för vad andra säger och deras känslor.
 • våga uttrycka sina känslor och tankar
 • Hjälpa varandra 
 • Visa respekter för andra och sig själv
 • Visa respekt och hänsyn till djur och natur
 • Respektera vår omgivning

När, var, hur, varför?

 

När/var? Vid alla vardagssituationer och speciellt vid konflikter    

 

Hur? 

 • Vara närvarande och ta tid till konflikthantering.
 • Samtala om och sätta ord på vad som hänt och hur det känns för de inblandade.
 • Stopphanden - Vi pratar med barnen om att man både kan säga och visa stopp genom att använda handen.vi vill också lära dem att  lyssna på kompisens stopp, och titta på kompisens stopphand samt läsa övriga signaler så som ansiktsuttryck.  
 • Vi kommer att uppmana barnen att våga visa sina känslor och uttrycka sina tankar
 • Vi kommer att läsa normbrytande böcker för att synliggöra alla lika värde och visa barnen på allas lika värde oberoende av social bakgrund, kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning och pratar med barnen om dessa i samband med läsningen. 
 • Vi kommer att använder oss av djuren på djuris för att på annat sätt få in hur man visar empati och kan sedan prata om vad som hände på avsnitten och hänvisa till det.
 • Visa hänsyn och omtanke till djur och natur. Lära dem hur man tar hand om djuren vi ser ute, inte kasta skräp i naturen. 
 • Ta hand om de saker vi har på förskolan och inte förstöra de saker som finns på förskolan.

 

Varför?

För att utveckla barnens vilja att hjälpa andra samt förmåga att leva sig in i andra människors situation. För att kunna sätta ord på sina känslor, våga visa vad dem känner och respektera varandra i alla situationer. 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback