Skolbanken Logo
Skolbanken

Språklig medvetenhet

Hällby förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 23 februari 2022

Barnet erövrar metaspråklig uppmärksamhet

Språklig medvetenhet

Bakgrund:

Vi har observerat ett intresse hos barnen av att sjunga, ramsa, lyssna på olika genrer av böcker som tex poesi med rim. Att barnet erövrar metaspråklig uppmärksamhet (språklig medvetenhet) handlar om en teknisk färdighet då barnet kan använda sig av och tänka om språkets olika delar så som ljud, stavelser, ord, bokstäver och meningar. 

Vi har fått i uppdrag att dokumentera varje enskilt barns lärprocess inom språklig medvetenhet i deras enskilda lärloggar. 

 

Syfte: Utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation.

 

Mål:

Utveckla barnens förmåga till:

  • att känna igen sin namnbild samt bokstäverna i sitt namn.
  • ett utökat ordförråd

 

Vad?

Att barnet erövrar metaspråklig uppmärksamhetinnefattar att barnen ska få en förståelse för språkets uppbyggnad vilket krävs för att barnen med tiden ska kunna läsa och skriva. Genom att undervisa språkutvecklande med t ex ramsorrimstavelser och ordbilder kan barnen få möjlighet att utveckla sin förmåga i läsande och skrivande. 

 

Hur? (Arbetssätt)

Att barnet erövrar metaspråklig uppmärksamhet:  

  •  
  • Att sätta ord på världen: viktigt område för de yngre barnen. Ge barnen ord på saker de pekar på. 

  • Rim, ramsor, sånger och bokstavssånger: leka med språket i form av sånger med eller utan rörelser, rim och ramsor.  

  • Lyssna efter ljud och stavelser: samla på ljud genom att t ex skrapa, knäppa, trumma. Utforska musikinstrument av askar och burkar. Lyssna på ljud i olika ord t ex barnens namn. Klappa och räkna stavelser, sätta ihop olika stavelser och ord till nya ord. 

  • Ordbilder: barnen får möta ordbilder i sammanhang som är naturliga t ex barnens namn på hyllor, vid matplatser, på texter m.m. Skapa ordpåsar.  

  • Bokstavkunskap: leka sig fram hur ljud och bokstav hör samman och bildar ord med frågor som: Vilka ljud och bokstäver är lika? Hur låter det? Vilket ljud kommer först? 

 

 

 

Litteratur: 

 

 

Pihlgren, Ann S (2020). Läsa, skriva och räkna i förskolan: ett undervisande förhållningssätt. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback