Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Ekvationer, uttryck, mönster samt massa och vinklar åk 5

Sturebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Hur kan du beskriva en kvadrats omkrets med bokstäver? Vad är x i ekvationen 7 + x = 11? Hur fungerar en gradskiva och hur många kilo är egentligen 4,5 hg? Detta och mycket mer kommer du att lära dig i detta område!

Innehåll

Syfte: 

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • att obekanta tal kan skrivas med en symbol
 • att lösa och pröva lösningar till ekvationer
 • att tolka, skriva, beskriva och beräkna värdet av uttryck
 • att beskriva mönster med ord, bild eller symboler
 • att enhetsomvandla massa
 • att jämföra, uppskatta och mäta vinklar
 • att beräkna vinkelsumman i fyrhörningar och trianglar

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • arbeta i matteboken och på arbetsblad
 • ha gemsamma genomgångar
 • arbeta i par/grupper med problemlösning och begreppsövningar
 • genomföra exit-tickets
 • arbeta med problemlösning och problemlösningsmetoder i helklass (EPA)
 • göra skriftliga avstämningar
 • spela spel i par eller grupper
 • göra gemensamma övningar, t.ex. sant eller falskt

 

Lärandemål; vad ska du lära dig?

När vi avslutat detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att:

 •  arbeta med problemlösning
 •  använda rätt matematiska begrepp
 •  kunna välja rätt metod till uppgifter
 •  kommunicera dina redovisningar både muntligt och skriftligt
 •  resonera kring olika lösningar 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda rätt metod
 • lösa uppgifter
 • lösa problemlösningsuppgifter
 • kommunicera dina uträkningar muntligt och skriftligt
 • resonera kring dina och andras lösningar

Underlag för bedömning är:

- hur du kommunicerar och resonerar om matematik muntligt och skriftligt under lektionerna

- exit-tickets

- skriftliga avstämningar/test

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Ekvationer, uttryck, mönster samt massa och vinklar åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback