Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

7 - 9

En-streckteckning

Resursskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Du ska rita en blomma med endast ETT streck och sedan färglägga med vattenfärg.

En-streckteckning

Blomma

 

Ämne: Bild

 

Uppgift: Du ska rita en blomma med endast ETT streck som inte korsar eller rör varandra och inte heller avslutas där du startade (se exempel). Sedan ska du färglägga teckningen med vattenfärger. 

 

Arbetsbeskrivning: (finns även i classroom)

  1. Gör en “kladd/planering” på ett A4-papper. Använd dig av blyertspenna och sudd. 

  2. Visa kladden/planeringen” för din lärare

  3. Rita upp din blomma, i större format, på ett A3-papper (se exempel). Blomman, bladen och annat du ritat ska täcka stora delar av pappret. 

  4. Fyll i dina blyertsstreck, på A3-pappret, med en svart tuschpenna. 

  5. Sudda bort alla blyertsstreck. 

  6. Färglägg din blomma med vattenfärger. Nu har du inga avgränsande linjer vilket betyder att vissa färger kan komma att flyta ihop. Hur kan du få till det på bästa sätt? 

 

Kunskapskrav:

 

E

C

A

Framställa 

bilder 

Eleven kan framställa olika typer av bilder på med ett enkelt bildspråk 

Eleven kan framställa olika typer av bilder med ett utvecklat bildspråk och på ett relativt väl genomfört sätt

Eleven kan framställa olika bilder med ett välutvecklat bildspråk och med väl genomarbetade uttrycksformer 

Tekniker, 

verktyg & material

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt 

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande sätt

I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt 

Kombinera bildelement

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.

Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter