Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT02b

Moment: Linjära modeller (kap1)

Vuxenutbildningen, Borås Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 21 februari 2022

I det här momentet arbetar vi med grundläggande räkneregler, algebraiska uttryck, ekvationslösning, funktioner, räta linjens ekvation och ekvationssystem.

 

Länk till Meet-lektionerna

 

X:ra stödlektion; onsdagar kl 17.30 -18.30 och torsdagar kl 16.00-17.00 i vårt Meetrum ovan.

 

Länk: Studiehalls schema

 

Länk till formelblad: Formelblad matematik 2

Detta moment hittar du i kursboken på sidorna 6 - 83.

 

 

 

När du är klar med det här momentet förväntas du kunna;

 • använda matematiska begrepp (se nedan)

 • räkna med negativa tal

 • prioriteringsregler (räkna sammansatta tal)

 • räkna tal i bråkform (addition, subtraktion och multiplikation)

 • förenkla algebraiska uttryck

 • lösa ekvationer och göra omskrivning av formel

 • bestämma funktioner (inkluderar: pricka in och avläsa punkter i koordinatsystem, göra avläsning i funktion, göra värdetabell, rita graf)

 • bestämma linjära funktioner, grafiskt och algebraiskt (inkluderar att kunna bestämma räta linjens ekvation utifrån två punkter)

 • lösa linjära ekvationssystem, grafiskt och algebraiskt (se till att du kan minst en av additionsmetoden och/eller substitutionsmetoden)

 • ställa upp egen formel vid problemlösning av linjära modeller

 • använda digitalt hjälpmedel (ex grafritande räknare) vid lösning av linjära modeller

 

Exempel på matematiska begrepp som du behöver kunna använda och förstå;

 • begreppen inom de fyra räknesätten

 • prioriteringsregler

 • bråkform

 • förenkla algebraiskt uttryck (variabel, konstantterm)

 • lösa ekvation

 • grafiskt, algebraiskt

 • koordinatsystem (ex; x-axel, y-axel, punkt, x-koordinat, y-koordinat, origo)

 • funktioner (ex; graf, värdetabell, symbolen f(x), definitionsmängd, värdemängd, nollställe, funktionsvärde)

 • linjär modell

 • linjär funktion (ex; grafisk lösning, algebraisk lösning, rot, rät linje, räta linjens ekvation, k-form, k-värde, riktningskoefficient, m-värde, allmän form, horisontell, vertikal, vinkelrät, parallell)

 • ekvationssystem (ex; ekvationssystemets lösning, vilket är ekvationssystemet?)

 

Nedan följer preliminär planering med hänvisning till sidor och uppgifter i boken samt länk till filmer i Eddler.

Vecka

Område

(Centralt innehåll)

Sidor i boken, extra material samt uppgifter att räkna

Övrigt och filmer att se

(gärna innan lektonen)


4 

24-30 jan

Introduktion

KAP 1

Vi repeterar, bland annat negativa tal och bråkräkning.

sida 6-12

1104-1109, 115 a, b,  d, 1116

1120-1122, 1126, 1127


Måndag 24/1 kursen startar via Meet


Negativa tal, räkna med dem

Prioriteringsreglerna

Bråktal, addition o subtraktion

Bråktal, multiplikation

5

 

 


31-6 feb

Introduktion

Algebraiska uttryck Ekvationer Koordinatsystem  Funktioner och Grafer

sida 13-34 

1132-1139, 1143, 

1147-1151, 1153, 1156, 1158, 1159, 1163, 1168-1170

1202-1204, 1207, 1210-1211, 1215

1225-1229,  1232, 1235, 1243, 1244, 1246


Begrepp i algebra

Algebra, förenkla

Förenkla algebraiska uttryck

Ekvationslösning 

Punkter, koordinatsystem

Tolka o förstå grafer

Vad är funktioner?

Beteckningen f(x)

Definitionsmängd och värdemängd

6

 


7-13 feb

Räta linjens ekvationInlämning 1.1

sida 35-49

1304-1308, 1312-1314, 1317-1320

1327-1330, 1332-1333, 1338

1342-1345a, 1349-1356, 1359, 1362


Räta linjens ekvation

Parallella och vinkelräta linjerLämna in Inlämning 1.1  senast 14/2 i Unikum

7


 

 14-20 feb

Linjära modeller och Mer om räta linjens ekvation. 

Linjära ekvationssystem, grafiskt och algebraiskt

 

Inlämning 1.2

sida 51-63

1370-1375, 1379

1387-1393

1403-1407, 1415-1422

1431-1434, 1437, läs s 64


Problemlösning linjära funktioner

Linjära ekvationssystem

Grafisk lösning ekv. system

Substitutionsmetoden

Additionsmetoden

 

Lämna in Inlämning 1.2  senast 21/2 i Unikum

8 

21-27 feb

Några speciella ekvationssystem och Tillämpningar av ekvationssystem. 

Repetition 

Här förväntas du kunna använda en grafritande räknare.

sida 64-70 76-77

sida 78-83 är bra inför prov 1

1442-1443, 1444 a, b, 1445

1452-1457, 1460

Sid 77

Övningsprov


 Problemlösning linjära ekv. system

 

9

28-6 mars

Prov 1

 

Prov 1 i Skolan kl. 17.30 - 20.30 i sal 101

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Begreppet linjärt ekvationssystem. Metoder för att lösa linjära ekvationssystem.

Användning av digitala verktyg för att effektivisera beräkningar och komplettera metoder, till exempel vid ekvationslösning.

Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen, med särskild utgångspunkt i karaktärsämnen och samhällsliv.

Tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer. Utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar.

Eleven för delvis underbyggda matematiska resonemang och följer enkla matematiska resonemang.

Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang och följer relativt avancerade matematiska resonemang.

Eleven för väl underbyggda matematiska resonemang och följer avancerade matematiska resonemang.

Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.

Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.

Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.

Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter.

Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet.

Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt.

Matriser i planeringen
MAT02b: Prov 1: Linjära modeller
Uppgifter
MAT02 Inlämningsuppgift 1.1
MAT02 Inlämningsuppgift 1.2
Prov 1. Linjära modeller

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback