Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

5

Astronomi

Nyvångskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Eleverna ska arbeta med rymden där målet är att fördjupa sig i astronomi där fakta kring bl.a. planeter, solsystem, förklaring av tider på året samt stjärnbilder ingår. Vi kommer att diskutera olika begrepp som gravitation, galax m.m.

 Vad ska jag som elev utveckla? (Konkretisering och förankring i kursplanens syfte)

 • Kunskaper kring de olika planeterna och dess faser.
 • Ha kännedom kring stjärnbilder och veta vad de heter.
 • Begripa vad de olika begreppen som gravitation, galax och vintergatan innebär och hur olika årstider kan förklaras.
 • Kunskaper om solsystemet och vad som ingår i solsystemet.

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Fysiken och vardagslivet

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Fysiken och omvärlden

 • Solsystemets himla kroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
 • Människan i rymden.
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel fakta texter och tidningsartiklar.

 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

 • Boken om FYSIK och KEMI som grund samt arbetsuppgifter till boken.
 • Informativa dokumentärer från UR.se/Skola.

 

Bedömning (Kunskapskrav)

 • Muntliga diskussioner.
 • Arbetsblad om planeter, solsystem och året, månaderna och dygnet.
 • Arbete där eleven skriver en text om exempelvis människan i rymden, satelliter och förklaring av årstider.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Rymden åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback