Skolbanken Logo
Skolbanken

inspirerande projekt i Matematik

Tullmästaren förskola, Uppsala kommunala förskolor · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Ett arbete med matematik under vårterminen då barnen i mindre grupper arbetar med matematik på olika kreativa utmanande sätt. Vi har fokus på talraden 1-20 och 1-50, att lära sig känna igen symboler, vilken ordning och även att skriva siffror och tal och utifrån den nivå barnen behöver utvecklas i. Fokus på att resonera kring matematik, berättande och hur barnen kommer fram till lösningar. Former, rumsuppfattning, lägesord och addition är en stor del av våra projektarbeten vi arbetar med. Vi kommer att arbeta mycket med att kunskapen de får befästs, att de lär sig att använda sin kunskap i olika sammanhang. Repetera - repetera. Vi kommer att träna på att lyssna på varandra.

Vi kommer att arbeta mycket med matematik nu under vårterminen och alla grupper har några förutbestämda arbetsområden som alla grupper arbetar med men på olika sätt med oss pedagoger. Barnen har en bestämd grupp som de alltid kommer att arbeta med i ca två veckor med samma pedagog och sedan roterar pedagogerna. Grupperna är mer åldersindelade denna termin. Vi kommer att arbeta med:

 • Talraden 1-20 och 1-50, att lära sig i lagom takt, lära sig känna igen sifforna och i vilken ordning de står, och hur man skriver siffrorna - träna på att skriva siffror på olika sätt. Såklart också ett längre räknande som tex upp till 100. 
 • Former - repetiton, beskrivande, skapande 
 • Addition - räkna ihop tal på flera sätt, med en uppställning på papper, med olika föremål/material, genom lek, i många miljöer både ute/inne
 • Tärningsspel
 • Rumsuppfattning, lägesord och begrepp, arbeta med mönster
 • Beskriva HUR man kommer fram till lösningen - resonera kring området matematik
 • Skapande 
 • Sång och musik, ramsor, bildstöd
 • Inspirerande matematikmiljö och material
 • Reflektion/återberättande 
 • Arbete på lärplatta och digital-tavla, whiteboard. 
 • Lära varandra - återberättande
 • Matematik program från UR tex Livet i mattelandet. 

Syfte/mål:

 • Beskriva HUR man kommer fram till lösningen - resonera kring området matematik
 • Koppla sina kunskaper till sitt vardagsliv - att använda sina kunskaper och utvecklas
 • Att kunskapen befästs och att de kan börja att göra egna analyser
 • Att undersöka, uttrycka och urskilja matematik och begrepp och samband
 • Förståelse för rum/tid och grundläggande egenskaper hos magneter, mönster, antal och förändring samt att resonera kring matematisk förståelse. 
 • Att bygga skapa konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap. 

 


Läroplanskopplingar

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppdrag i naturen
Larven Gilbert
Skattjakt
Talraden 1-10
Måla siffror 1-10 med målarfärg
Mattekluringar

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback