Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matteborgen 5B - Kapitel 6

Centralskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi kommer att arbeta med Matteborgen 5B. Kapitel 6 handlar om området tal.

Kapitel 6 Matteborgen

Vi kommer arbeta med kunskaper som handlar om tal.

Begrepp: prioriteringsregeln, rest, negativa tal, likhetstecknet.

 

Syfte

Matematikens syfte är att ge dig kunskaper att:

 • formulera och lösa problem.
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • se samband mellan de fyra räknesätten och förmågan att veta vilket räknesätt du ska välja.
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om olika beräkningar och kontrollräkningar.
 • föra och följa matematiska resonemang.

Lärandemål

När du har arbetat med kapitlet om tal ska du kunna:

 • veta att multiplikation och division går före addition och subtraktion i uppgifter som t.ex. 14+8x4
 • kunna räkna division med minnessiffror.
 • förstå vad som menas med negativa tal.
 • kunna jämföra och storleksordna negativa tal och positiva tal.
 • kunna byta ut frågetecknet mot rätt tal i t.ex. 10-5=?+2

 

Bedömning

Bedömningen dokumenteras i matrisen nedan.

Tänk på att redovisa tydligt, med en siffra i varje ruta ruta, skriv fakta, fråga, uträkning och svar. Rita gärna en matteskiss eller visa hur du provar dig fram till en lösning. 

Jag bedömer:

 • din medverkan på lektioner.
 • din utveckling från förtest till eftertest.
 • ditt resultat av diagnosen.
 • ditt arbete i räknehäftet.
 • slutprov på kapitel 6 och 7.

Undervisning

Vi kommer att starta arbetsområdet med ett förtest för att du ska i slutet av arbetsområdet kunna se dina framsteg i områdets kunskaper. Vi kommer att arbeta enskilt, tillsammans, ha genomgångar och bingel. Vi kommer att samla regler, begrepp och begrepps betydelse i en skrivbok för att du ska kunna repetera och använda det som stöd. Du kommer att ha läxor varje vecka för att ytterligare träna på förmågorna.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen
Matematik 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback