Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Matematik Grupp 2

Påfågelns förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Vi jobbar med matematik!

Var är vi?

Eftersom vi vill ge våra barn goda förutsättningar inför skolstarten så startar vi med matematik tidigt och i nuläget ser vi att barnen behöver träna på att räkna antal, siffror, rumsuppfattning/lägesord, färg och form. 

Allt effektivt utvecklingsarbete startar i en beskrivning av nuläget. En samsyn om nuläget är viktig för att förbättringsarbetet ska vara förankrat och möta barnens och utbildningens behov.

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen får möjlighet att utveckla sin matematiska förmåga och kompetens - att de kan räkneramsa 1-5, förstår räknandets princip (1-5), förstår siffer-symbolerna (1-5), lär sig färgerna, några av formerna (triangel, kvadrat, cirkel), förstår lägesorden bakom, framför, under, i, på, bredvid.

Beskrivning av önskat läge och förväntade effekter av undervisningen.

 

Hur gör vi?

Februari

Tillsammans med Pricken och Kotten börjar vi träna på siffrorna 1 och 2. Vi räknar barnen för att träna räkneramsan, tittar på hur många 1 och 2 är samt hur siffrorna 1 o 2 ser ut. Barnen får räkna djur, tillsammans eller enskilt, för att få fram rätt antal som siffran visar. Vi räknar barnen och sjunger fem fina fåglar

Mars

Vi repeterar 1 o 2 samt plockar in siffran 3 och 4. Räknar barnen och sjunger fem fina fåglar samt "En och två och tre små gubbar"

April

Vi fortsätter med siffrorna 3 och 4

 

 

Planera undervisningen utifrån er beskrivning i Vart ska vi?

 

Hur blev det? (Besvaras under reflektion/analys. Ej lärlogg då den kan göras synlig för vårdnadshavare)

Utvärdering utifrån målen och fokusområden. Titta tillbaka på vad ni skrev i “Vart ska vi?” och utvärdera efter det.

 

Utifrån utvärderingen

Vilket är det nya nuläget? För in det i nästa planeringsmall. (Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 

Klicka här för exempel på frågor att ställa sig vid skapande av planering.(Radera denna länk innan planeringen publiceras)

 


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback