Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Matematik v. 12-14 : Tid

Bobergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

I kapitel 4 fortsätter eleverna att arbeta med begreppet tid utifrån den grund som lagts tidigare. Kapitlet inleds med att eleverna läser av och visar klockslag på analoga klockor med fokus på minuter. De tränar också på att uttrycka tid digitalt och analogt med både timmar och minuter. Eleverna lär sig räkna ut hur dags något slutar eller börjar utifrån en given tidsperiod. De möter även begreppet tidsskillnad, tränar på att beräkna tidsåtgång samt använder tidslinjer. Begreppet sekunder introduceras och eleverna tränar på att läsa av sekunder både digitalt och analogt. Kapitlet innehåller praktiska moment. Kapitlet avslutas med att eleverna beräknar tid kopplat till år, månader och dagar. Klicka på fliken "innehåll" för att läsa mer.

I fokus:
- Klockan - minuter
- Klockan - sekunder
- Beräkna tid
- Tidsskillnad
- Beräkna år, månader och dagar

Mål med arbetet: 

Kunna läsa av minuter på en analog klocka. Kunna mäta och jämföra tid i sekunder.
Kunna läsa av och skriva analog- och digital tid.
Kunna beskriva sambandet mellan tim- och minutvisaren samt minut- och sekundvisaren.
Kunna beräkna tid och visa vad klockan är efter en viss tidsperiod. 
Kunna beräkna star- och sluttid. 
Kunna beräkna tidsskillnad. 
Kunna använda sig av tidslinjer. 
Kunna läsa av digitala tidtagarur. 
Kunna beräkna och jämföra ålder. 
Kunna beräkna tid i år, månader och dagar. 
Kunna använda en kalender och ange datum. 

Viktiga begrepp:
Sekunder, minuter, timmar, analog klocka, digital klocka, mäta, tidsskillnad, tidslinje, tidtagarur, ålder, år, månader, dagar, kalender och datum. 

 

Arbetssätt:

Vi utgår från läromedlet Singma Matematik 3B och kapitel 4: Tid 

Vi kommer att utforska tillsammans, lära och träna i grupp och par samt träna individuellt.

Vi kommer använda konkret material och bilder för att öka förståelsen för de nya begreppen. 

Vi kommer att träna på olika förmågor i matematik, så som problemlösning, begreppsförmåga, metodförmåga, resonemangsförmåga samt kommunikationsförmåga. Det gör vi genom att lösa problem tillsammans, använda viktiga begrepp och diskutera vad de betyder, lära oss att använda olika metoder, resonera samt diskutera.

Vi kommer komplettera läromedlet med andra uppgifter samt digitala hjälpmedel.  

 

Du får visa dina kunskaper:

Genom att delta aktivt på lektionerna. 

Genom att delta i olika diskussioner och övningar såväl på gruppnivå som enskilt.

Genom att visa hur du tänker.

Genom att visa dina kunskaper i kunskapsloggen. 

 

Vad som kommer att bedömas:

Du kommer att bedömas utifrån de mål som finns högst upp i planeringen.

Målen i kapitlet är grundade i de kunskapskrav som är godtagbara i slutet av årskurs 3. Vi arbetar därmed mot de kunskapskraven som visas här nedan. 

 

Filmer:

Alla avsnitt av tidsakuten https://urplay.se/serie/212139-tidsakuten

https://www.youtube.com/watch?v=H77wUqHD6iQ

https://www.youtube.com/watch?v=uZJs6YEk26A


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback