Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Normer och värden

Förskolan Grodan, Tierp · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Vi vill att alla barn i gruppen tar hänsyn till varandra, lyssnar och respekterar varandra och varandras olika åsikter. Vi vill också stärka barnens självkänsla och identitet.

Syfte: 

Vårt syfte är att arbeta med ett värdegrundsarbete för att ge barnen strategier som de kan använda för att förebygga och hantera konflikter som kan uppstå i leken och sociala samspel.
Genom att arbeta med olika material som tar upp ämnet värdegrund kommer vi att kunna lyfta vikten av att vara en bra kompis, att lyssna på varandra och att respektera varandra och varandras åsikter och komma överens. Detta stärker även barnens självkänsla och identitet.

Så här ska vi arbeta:

Under vårterminen kommer vi att använda oss av bl.a. kompisböckerna, känslofigurer, sånger, dans och Peppy Pals som ett stöd i vårt arbetet kring normer och värden. Genom högläsning, boksamtal, sånger, bilder och lekar blir barnen intresserade och delaktiga i vårt tema. 

Ämnen som tas upp med barnen är från olika situationer barn oftast är bekanta med och genom att diskutera dessa situationer kan barnen reflektera och samtala om dessa utifrån deras egna erfarenheter. Vi kommer också att använda oss av digitala verktyg i vårt tema. Vi arbetar också även utifrån Barnkonventionen där vi hämtar material för att stärka vårt arbete.

Vi kommer även att dokumentera med bilder inne på avdelningen.


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback