Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturvetenskap/Matematik

Bifrost förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 21 februari 2022

Samtal mellan barnen kan medföra att de upptäcker att det finns ett antal olika metoder som leder fram till rätt svar till ett problem. För många barn innebär upptäckten att man kan lösa ett problem på flera olika sätt en helt ny insikt. Ann Ahlberg

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Att undersöka vad som finns i rymden.

Att uppmuntra och göra barnen nyfikna på matematiken i vår vardag.

Att medvetandegöra barnen vikten med miljö och hälsa.

 

Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Utifrån temaboken ” På rymmen i rymden” kommer vi att medvetandegöra barnen att det finns planeter, samtala om hur man tar sig till rymden och diskutera andra frågor som kommer fram under samtalets gång. I vår undervisning kommer vi att söka kunskap med hjälp av litteratur från bla. vår bokbuss, från appen Polyglutt och använda oss också av digitala verktyg. 
Matematik: Hur? Vi kommer att använda oss utav problemlösning, rita matte, lägesord, jämförelseord, mattesagor, geometriska former, konstruktionslekar, rim och ramsor.
Vi kommer att ta till vara på matematik i vardagen, ex. måltider, påklädning och andra rutiner. Leka med ramsor där vi får räkna, sjunga sånger, räkna barnen, läsa sagor med problemlösningar m.m. 
I barnens lärande kommer vi att lyssna in barnens intressen och frågor för att utmana barnen och arbeta  efter deras förmågor.

Teknik: Barnen skapar med olika material som som hör ihop med ämnena som vi arbetar med. Bygga och konstruera med bla. klossar, lego och kapplastavar,
Barnen kommer att få pröva på olika material både i sitt kreativa skapande och när de bygger och konstruera.

Hälsa och miljö: Vi kommer att undervisa med frågorna ; Vad är hälsa? Hur ska vi göra för att må bra? Vi kommer arbeta med vikten av att äta bra mat ( kostcirkeln ) och att röra sig fysiskt. Att detta genererar i att vi får känna glädje och skapa energi för att må bra. Vi kommer att undervisa hur vi tar hand om vår miljö på ett hållbart sätt och om allemansrätten.

En blandning av fiktion och fakta ger tillfällen att samtala om vad som är på riktigt och vad som är på låtsas i barnboken. När förskolans personal gör fiktion och fakta urskiljningsförmåga för barn, ger det barnen erfarenheter och kunskaper som gör samspelet mellan fantasifullas, estetiska framställningar och faktakunskaper till en tillfredställande upplevelse (Mantaicopoulos & Patrick, 2011).

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Barnens nyfikenhet och frågor kommer vi att ta tillvara på, barnen skapar vägen till kunskap. Vi fortsätter att arbeta med små grupper för att barnen kommer till tals och bli sedda. Det skapar en trygghet för barnen. De större barnen är med och påverkar vilka bilder och vilken text som ska vara med i deras lärlogg.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommer att regelbundet följa upp arbetet, var står vi, hur kan vi gå vidare?

Maj -22


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback