Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Hållbarhet, växter och vatten

183341 Förskolan Kakburken, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 2 mars 2022

Vad hittar vi i vatten, regnvatten, saltvatten och kranvatten. Vad behöver vi. växterna och djuren? Kan vi rena smutsigt vatten och hur? Vart kommer kranvattnet ifrån och hur fungerar reningsverk?

Analys

 

Vår upplevelse är att varje barn har tillägnat sig något ut projektet. Det ser vi genom att de i den dagliga verksamheten frågar , reflekterar och diskuterar olika dilemman. Vi  belyser deras upptäckter.

Vi har studerat växterna och dess funktion och naturliga behov.  Syftet är att få en förståelse för hur växter fungerar och vad de behöver och jämföra med oss själva och våra behov för att kunna ta hand om både oss själva, varandra , växter och djur. Vi uppmärksammar att barnen ofta reflekterar över att "växterna ger oss syre" och "vi ger dem koldioxid". Barnen uppmärksammar att det finns skräp i naturen och vi diskuterar vad som är nedbrytbart i naturen och vi hjälps åt att plocka upp. Vi märker att barnen uttrycker "att vi måste ta hand om varandra" "hjälpa varandra" "växterna behöver" "vi behöver". 

I matematik har vi tittat o jämfört former, storlekar, mönster och mätt längder. Genom att vi använt oss av nya begrepp som, frottage, relief, hållbarhet etc  och varje individ får delge sina erfarenheter och kunskaper så utökas gruppens kunskaper i språk.

I skapande har vi tagit tillvara naturligt material som pinnar, kastanjer. kartonger och löv och använder oss av det och lera. Vi har även provat använda oss av naturliga färgningsmetoder som vid rödbetsmålning. Hållbarhet får vi in genom att vi funderar på hur vi tar hand om växter, respekterar djur och växter i naturen samt jämför med hur vi tar hand om varanandra samtidigt undersöker vi vatten och diskuterar var papper kommer i från och hur vi använder det. 

 

Miljön har utformats med en naturvetenskaps hörna med möjlighet till eget undersökande och experimenterande utifrån växtlighetens behov, plantering och smakprov av ex gula ärtor. Vi behöver nu utveckla till vatten rening så barnen kan undersöka prova och experimentera hur man kan ta vara på vatten och rena vatten. (vattenrummet? inköp av material till vatten rening) När vi har samtalat om återanvändningar har vi diskuterat våra lärmiljöer ur både ekonomisk och ekologisk perspektiv.

Vi pedagoger har blivit bättre på att stanna upp och reflektera tillsammans med barnen samt att de får återberätta för varandra vad vi gjort gången innan innan vi fortsätter.. Inför utvecklingssamtal återberättar barnen sina kunskaper. I dokumentationen ser vi barnens lärande. Vi upplever att vi kan fånga upp varje i någon situation eftersom vi arbetar i projekt både ute i naturen samt i små projektgrupper inomhus.  Vissa kommer mer fram i skapande andra i experiment eller samtal. Barn som vanligtvis inte skapar på avdelningen får inne i ateljén ett lugn och inget som lockar dom till annan lek och skapar då för fullt.

 

Vi fortsätter med att undersöker snö is och vatten. Vad kan vi hitta i det, hur kan vi göra det renare?  Hur fungerar reningsverk? Kan vi rena regnvatten/smutsvatten/saltvatten?

Hur:

Vi använder oss av våra egna idéer och experimenterar, andras beprövade metoder genom olika program på ur samt tar reda på hur riktiga reningsverk fungerar genom böcker samt digitala medier. 

Vi skapar, bygger och experimenterar tillsammans och jämför med hur andra gjort och provar igen.

I matematik passar vi här på att jämföra tyngder med massa av olika material. Här kan många nya begrepp inplanteras i ett experimenterande och eget utforskande ensam eller i liten grupp. Här kan en förståelse får hållbarhet skapas. Vi strävar efter att få en förståelse för vattnets kretslopp samt utforska och upptäcka nya matematiska begrepp som, väga jämföra, mäta, deciliter, problemlösning och volym, vattendrag, lokalisering tid, hastighet.

Vi tänker även att vi väver in den ekonomiska hållbarheten genom att vi använder naturmaterial och återanvänder material samt att vi diskuterar olika materials värde och hur vi tar hand om det och bevarar vårt material.

 

 

Syfte:

Vi vill skapa en förståelse för hur vi kan ta vara på och använda vatten på ett hållbart sett genom lärloggar, nyhetsinlägg, utvecklingssamtal och det dagliga samtalet har vårdnadshavarna möjlighet till delaktighet. Ni får gärna titta på lärloggar och nyhetsinlägg tillsammans med era barn diskutera och komma tillbaka till oss med synpunkter.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback