Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

5

Vasatiden

Svaleboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Vi ska arbeta med tiden 1521-1611 som kallas för Vasatiden. Vi ska läsa om hur Gustav Vasa tog över makten, hur han styrde Sverige och hur hans söner, efter hans död, tog över tronen en efter en. Hur såg det ut i Sverige under Vasatiden? Hur förändrades Sverige under Vasatiden? Hur levde folket under Vasatiden? Vilka spår finns från Vasatiden?

Vad ska vi lära oss?

  • Hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en.
  • Hur män, kvinnor och barn levde under Vasatiden och jämföra med nutida förhållande
  • Ord och begrepp som hör ihop med Vasatiden.
  • Kunna visa på spår från Vasatiden i nutid.
  • Resonera -  skillnader/likheter och orsaker/konsekvenser 

Hur ska vi lära oss?

Området inleds med att tydliggöra kunskapskraven och målen för arbetet.  

Undervisningen består av tre delar och sträcker sig under vecka 6-13:

1. Inlärning av stoff (det centrala innehållet) - Vi kommer att på ett varierat sätt lära oss om skeenden, förhållanden och gestalter under tidsepoken. Vi kommer bland annat se filmer, arbeta enskilt, i par och gemensamt med Gleerupsläromedel, kahoot-quiz, resonemangsuppgifter m.m.

2. Eget projekt - Eleverna får välja ut någon del eller någon gestalt att fördjupa sig. Förslag på redovisningsform är presentation, plansch eller egen faktatext. 

3. Bedömning 

Bedömning

  • Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas genom lektionsuppgifter.
  • Dina förmågor och kunskaper kommer att bedömas i ett eget projekt.
  • Skriftligt prov

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Vasatiden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback