Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Vad tror du?

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 1 april 2022

"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en gudsvind svepte fram över vattnet. Gud sade: ”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Gud sade: ”I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.” Och det blev så.Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen." Så börjar kristendomens heliga skrift. Men vad betyder det att ha en helig skrift? Vad har gjort att den påverkar och vad påverkar den? En religion kan hjälpa människor att förstå hur världen och livet är. Den berättar hur vi människor ska vara mot varandra och den handlar om tron på Gud, gudar eller på högre makter. I det här arbetsområdet ska vi lära oss mer om vad religion kan betyda för olika människor. Vi kommer också fördjupa våra kunskaper om kristendomen och lära oss mer om religionens heliga byggnad, heliga skrift, traditioner, högtider och ceremonier. Vi kommer att resonera kring vilken betydelse kristendomen har haft för människor förr i tiden och vilken betydelse den kan ha idag.

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. (Lgr 11)

UNDERVISNING

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga:

 • att analysera kristendomen, livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa
 • att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället
 • att reflektera över livsfrågor och din egen och andras identitet.

Det kommer vi göra genom att:

 • se kortare filmer
 • arbeta med olika uppgifter - enskilt och i grupp
 • läsa olika texter och berättelser
 • diskutera
 • träna begrepp inom religion
 • använda strategier för att fördjupa och strukturera din kunskap (exempelvis tankekarta, EPA, ord/begreppslista samt stödmall).

BEDÖMNING

Du visar dina förmågor genom att skriftligt/muntligt kunna besvara:

 • Vilka traditioner, högtider och ceremonier firas och uppmärksammas inom kristendomen?
 • Vilka berättelser ligger till grund för kristendomen?
 • Vilka heliga byggnader, ritualer och levnadsregler finns i kristendomen?
 • Vad innebär tron för människors sätt att leva?
 • Vad kan ett bra liv vara och vad kan det innebära att göra gott?
 • Vilken betydelse har kristendomen haft för människor förr i tiden och vilken betydelse har kristendomen idag?

Du presenterar dina kunskaper genom skriftliga/muntliga uppgifter enskilt och i grupp, formulerar frågor samt deltar i samtal/diskussioner.


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen
Vad tror du?
Uppgifter
Uppgifter till kristendom i Sverige förr och nu.
Mötesplats Jorden

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback