Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Arbetsområde: Svepteknik åk6

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 12 september 2023

Dessa begrepp bör du känna till: Skissa : Att göra en enkel bild av sitt slöjdföremål. Formgivning/Design: Att bestämma hur slöjdföremålet ska se ut. Svepteknik: Att forma tunt trä runt en form. Basning: Att hetta upp trä med vattenånga så att träet blir formbart.

Vad ska du göra?

 

Du ska tillverka en svepask eller svepdosa. 

Svepasken är ett förvaringskärl som är en del av det svenska kulturarvet. Du ska tillverka en svepask där du utgår ifrån den traditionella svepaskens form men att samtidigt gör utformningen personlig. 

Du ska under detta projekt få arbeta med en gammal hantverksteknik som kallas svepteknik. Under detta projekt kommer ni lära er hur man kan forma trä med hjälp av värme och vatten, också kallat basning.

Du kommer att kunna påverka designen i både val av trä och design. 

 

Hur ska det göras

 

Arbetsgång

Du kommer arbeta efter lärarens instruktioner och genomgångar. Med hjälp av dessa instruktioner ska du sedan så självständigt som möjligt framställa ditt slöjdföremål. 

Arbetet innefattar ett svep av tunt trä, en botten och ett lock med undersida som ska passa i svepet. Du ska även tillverka en knopp efter egen design. 

 

Varför?

Syftet med uppgiften är att du ska lära dig om traditioner inom hantverk och lära dig tekniker kopplat till detta. Syftet med arbetet är att få en ökad förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder. Med denna utgångspunkt ska du formge och framställa ditt eget slöjdföremål. 


Läroplanskopplingar

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.

Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback