Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT02b

MA02b 2201: kursöversikt för Ma2b dag v. 4-8, våren 2022

Vuxenutbildningen, Borås Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 22 februari 2022

Välkommen till kursen! För mer information klicka på "Innehåll" nedan.

Preliminär planering Ma2b, dagkurs 2201, VT22

 

Lektionstid

Tisdag 10.20 - 12.10 i sal 202

Torsdag 10.20 - 12.20 i sal 202

Fredag 8.20 - 10.10 i sal 202

 

Schemat till studiehallen (välj Studiehall MA-NO.pdf): https://drive.google.com/drive/folders/1YRzY90hQZJycSW6gR1t0oDkkolkMNIZl

 

 

Vecka

Dag

Moment

Rekommenderade uppgifter

4

Torsdag, 27/1

Lektionen är online.


Detta är en del av vår orienteringskurs där repetition från föregående kurs är i fokus. 


Kapitel 1 Algebra och linjära modeller


1.1 Algebra


Negativa tal och prioriteringsregler, s. 8-10


Tal i bråkform, s. 11-12


Negativa tal och prioriteringsregler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 10: 1104-1111


Sida 12: 1120-1124

Fredag, 28/1

 

Lektionen är online.


Detta är en del av vår orienteringskurs där repetition från föregående kurs är i fokus. 


Algebraiska uttryck, s. 13-15


Ekvationer, s. 16-19


Ekvationer och formler


Omskrivning av formler, s. 20

 

 

 

Sida 14: 1132-1133


Sida 15: 1134-1136


Sida 17: 1147-1153


Sida 18: 1156-1159


Sida 20: 1168-1171

5

Tisdag, 1/2

Detta är en del av vår orienteringskurs där repetition från föregående kurs är i fokus. 


1.2 Funktioner 


Koordinatsystem, s. 21


Funktion, formel, värdetabell och graf, s. 22-25


Koordinatsystem och funktioner

 

 

 

 

 

Sida 21: 1202-1207


Sida 25: 1210-1220

Torsdag, 3/2

Detta är en del av vår orienteringskurs där repetition från föregående kurs är i fokus. 


Mer om funktioner, s. 28-32

 

 

 

Sida 31:

1225-1235

Fredag, 4/2

Detta är en del av vår orienteringskurs där repetition från föregående kurs är i fokus. 


1.3 Räta linjens ekvation, s. 35-36


k-värde och m-värde, s. 38-40


k-värde och m-värde

 

 

 

Sida 34: 1243-1244


Sida 36: 1304-1309


Sida 40: 1312-1324

6

Tisdag, 8/2

En formel för linjens lutning, s. 41-42


Linjens lutning

Sida 43:

1327-1333


Sida 44: 

1335, 1337

Torsdag, 10/2

Parallella och vinkelräta linjer, s. 46


Räta linjens ekvation, s. 47


Parallella och vinkelräta linjer


Räta linjens ekvation 

Sida 46: 1342-1346


Sida 48: 1349-1356, 1359-1350

Fredag, 11/2

Linjära modeller, s. 51


Mer om räta linjer, s. 54-55


Linjära modeller

Sida 52: 1370-1377


Sida 56: 1387-1394

Tisdag, 15/2

1.4 Linjära ekvationssystem


Grafisk lösning, s. 57-58


Substitutionsmetoden, s. 60


Grafisk lösning


Substitutionsmetoden

 

 

 

Sida 59: 1403-1412


Sida 61: 1415-1422, 1429

Torsdag, 17/2

Additionsmetoden, s. 62


Additionsmetoden


Några speciella ekvationssystem, s. 64

Sida 63: 1431-1433, 1437

Fredag, 18/2

Tillämpningar och problemlösning, s. 68

Sida 68: 1452-1457

8

Tisdag, 22/2

Repetition av kapitel 1


Gör diagnosen på sida 77. Gå igenom Blandade övningar 1A, s. 78-80 och Blandade övningar 1B, s. 81-83. 


Sammanfattning av kapitel 1

 

Torsdag, 24/2

Prov i Linjära modeller


OBS! 9.00 - 12.00 i sal 101 (förlängt med en timme)

 
     

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
MA02b 2201: prov i linjära modeller
Uppgifter
MA02b 2201: prov i linjära modeller

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback