Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Världsreligionerna

Jernvallsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Vi läser, ser på filmer, diskuterar och jämför världsreligionerna judendom, kristendom, islam, hinduism och buddism.

Religion:

Nu kommer vi jobba med världsreligionerna. Vi repeterar syskonreligionerna judendom, kristendom och islam lär oss om  hinduism och buddism. Genom att läsa, titta på film, diskutera och jämföra religionerna kommer vi att lära oss skillnader och likheter utifrån följande begrepp:

Religion      Symbol       Ursprung      Heligt       Församling        Livsåskådning       Levnadsregler       Ritual         Högtid

 

. Eleverna ska kunna efter arbetat område:

  • de grundläggande dragen och hur människor lever som troende i de olika religionerna

  •  använda de olika begreppen inom religionerna

  • föra resonemang om likheter och skillnader mellan religionerna.

 

Tips!

Du kan titta på filmer om världsreligionerna på https://app.binogi.se/search/abrahamitiska%20religionerna

 

(du kommer åt sidan om du går på "Min startsida" här i Unikum, till höger på första sidan hittar du "Binogi").

 


Läroplanskopplingar

Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Hinduism - stödmall
Buddhism - stödmall

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback