Skolbanken Logo
Skolbanken

Mattelek

Förskolan Linnéan, Tierp · Senast uppdaterad: 31 januari 2023

Jobba vidare med hur de olika siffrorna ser ut och vad de olika siffrorna betyder när det gäller antal. Samt att fundera på i vilken ordning de olika siffrorna kommer.

Målkriterie: Utveckling sker när alla barn får möjlighet att lära sig:

- hur de olika siffrorna ser ut

- vad de olika siffrorna betyder i antal

- i vilken ordning de kommer, både ramsräkna och i verklig ordning


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback