Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 6

Odla ärtskott - fotosyntes och cellandning

Östra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Vi kommer att odla ärtskott och arbeta med fotosyntes och cellandning. Eleverna kommer arbeta 2 och 2. Vi kommer plantera 4 olika varianter. 1. Ärtskottsodling som har tillgång till solljus, vatten och luft. 2. Ärtskottsodling som har tillgång till solljus, vatten men ingen luft. 3. Ärtskottsodling som har tillgång till vatten, luft men inget ljus. 4. Ärtskottsodling som har tillgång till solljus, luft men inget vatten. Vi kommer få olika resultat och ska försöka förklara resultaten, samtidigt som vi arbetar med fotosyntes och cellandning. Eleverna får också träna på att reflektera över felkällor och varför man ibland inte får de resultat man tänkt sig.

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga kunskapsområden för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv. 
 • Eleven kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande.
 • Eleven kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.

 

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Eleverna ska ges förutsättningen att utveckla sin förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Eleverna ska ges förutsättningen att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.
 • Eleverna ska ges förutsättningen att utveckla sin förmåga att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

 •   Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har,
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

 

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Experiment och fältstudie
 • Skriftliga uppgifter
 • Bearbetning av information, i text och film
 • Dokumentation

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • Samarbeta 
 • Följa instruktioner
 • Utföra fältstudie och experiment
 • Dokumentera 
 • Tolka och reflektera över resultat
 • Diskutera utgången och resultatet

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

 • Se hur väl du utför fältstudien och experimenten
 • Se hur väl du samarbetar med din kamrat
 • Se hur god förståelse och kunskap du utvecklar av odlingen och övrig information
 • Se hur väl du utför dina/era skrivuppgifter 
 • Se hur väl du kan reflektera över och diskutera ditt resultat, såväl i text som med din kamrat och i helklass.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Mall Pedagogisk Planering Östra skolan 18/19
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback