Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering Naturvetenskap Kotten

Edsta förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Pedagogisk planering för Kottens undervisning i naturvetenskap

Arbetsområde/tema/projekt: Naturvetenskap

Tidsperiod: April-Juni

Förskolans namn: Edsta Förskola

Grupp: Kotten

Barnens ålder: 1-3år

År och datum: 2022-04

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-Hållbarutveckling

Plantera fröer och följa hur de växer. Både inne och ute. 

Undersöka vad som händer ute i vår närmiljö nu när vi går från vinter till vår och sommar. 

Undersöka skogen och vad som händer där.

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- se under

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

Förstå sin närmiljö. Utforska och skapa en trygghet i sin närmiljö, få en förståelse och se sambanden mellan naturens olika kretslopp. -Att få barnen uppmärksamma på förändringar mellan årstiderna.

Vi vill att barnen ska se sambanden mellan närmiljön och vårat sätt att vara och hur det påverkar den hållbara utvecklingen. -Vad man får och inte får göra i skogen enligt allemansrätten. 

Vi vill att barnen ska utforska och experimentera med hjälp av olika metoder för sitt lärande. -vad behöver ett frö för att gro och växa.

Barnen skall få förståelse för den hållbara utvecklingen både lokalt och globalt 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi kommer att genom dokumentationer och reflektioner i barngruppen ta reda på vad barnen är intresserade av och vilka förkunskaper som finns.

Varje vecka på avdelningsplaneringen kommer vi i arbetslaget att reflektera och lyfta dokumentationerna samt utmana och utveckla temaarbetet. 

Barnen är delaktiga genom dokumentationer och reflektioner utifrån sitt lärande.


Hela arbetslaget är ansvarig 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
Genom skapande med olika metoder och experiment.

Dokumentationer via bilder på väggen och bildspel på ipad, smartboard.

Vi kommer regelbundet lägga ut i Unikum till vårdnadshavarna. 

Vi kommer att kunna se barnens lärande via reflektioner i barngrupp och dokumentationer i arbetslaget där vi kan utvärdera undervisningen  

Planeringen upprättad av:

Tobias, Elisabeth och Maria A

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback