Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Tema Alfons Åberg

Melltorps förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Vi har sett ett stort intresse för Alfons Åberg hos barnen, därför kommer vi nu starta upp tema Alfons Åberg.

 

Introduktion:

Vi har sett ett stort intresse för Alfons Åberg från barnen, därför kommer vi nu starta upp temat Alfons Åberg. På vår "Nyfiken på-vägg" kommer vi synliggöra vårt arbete, barnens tankar, idéer och temats utveckling i syfte att stärka barnens medinflytande, tillit till sin egen förmåga och nyfikenhet.

Under denna termin kommer vi fokusera på ”Aja-baja, Alfons Åberg”, ”Kalas, Alfons Åberg”, ” God natt, Alfons Åberg”.

 

         

 

Mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

• att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

• att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

• att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild och form

• både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

 

 

Syftet:

I det tematiska arbetssättet får vi in olika estetiska lärprocesser och våra lärplattformar; matematik, språk, no/teknik, IKT och värdegrund.

 

Metod:

  • ·       Läsa dessa böcker ”Aja-baja, Alfons Åberg”, ”Kalas, Alfons Åberg”, ” God natt, Alfons Åberg” samt titta på Alfons filmer på SVT- barn och ställa öppna frågor om innehållet.
  • ·       Vi har lånat Alfons böcker på andra språk.
  • ·       Skapande.
  • ·       IKT.

 

 

 

 

   

   

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback