Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Sv åk 6 vt-22 - Dystopier

Kärna skola, Linköping · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Dystopi - hemsk framtidsbild eller faktisk verklighet? I det här arbetsområdet kommer vi att gå igenom vad en dystopi är, läsa dystopisk verk och se en dystopisk film.

Det här ska du visa att du kan:

 • Reflektera över budskap och dystopiska drag i böcker och film.
 • Beskriva karaktärer i en dystopisk bok samt en dystopisk film.
 • Jämföra olika dystopiska böcker, filmer mm.
 • Besvara frågor kopplade till en dystopisk bok.
 • Analysera en dystopisk film

För att lära dig kommer du att: 

 • Delta på genomgångar.
 • Läsa dystopiska texter.
 • Läsa en dystopisk skönlitterär bok.
 • Delta i diskussioner kring olika böckers budskap och dystopiska drag.

Du visar vad du kan när: 

 • Du deltar i diskussioner kring de dystopiska verken.
 • Du arbetar under lektionstid.
 • Du genomför en skriftlig reflektion över boken du läst.
 • Du gör en filmanalys av filmen vi sett.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Sv åk 6 vt-22 - Dystopier
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback