Skolbanken Logo
Skolbanken

Skogsmulle på Växhuset

Förskolan Logården, Östhammar · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi är en mullecertifierad förskola och bedriver Mulleverksamhet utifrån Friluftsfrämjandets utbildningar och material. Gruppen Blåbär går till skogen på Mulle tisdagar ca. 9.45-11.00. Gruppen Lingon går till skogen på Mulle tisdagar ca. 9.45-11.00. Ledare är Annelie och Josefine.

SYFTE  

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra"

 

 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen"

MÅL

- Vi vill ge barnen förutsättningar att känna trivsel i och kunna njuta av att vara i naturen

- Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att samtala och reflektera om djur och natur 

- Vi vill ge barnen en bred syn och öppenhet för möjligheterna i naturen

METOD

Såhär ser ett Skogsmulle-pass ut:

- Vi ”öppnar skogen” vid vårat träd med hjälp av våra hemliga nycklar och sjunger knacka-på-visan.

- Lill-Mulle kommer på besök. Samtalar med barnen och ger ibland uppdrag.

- Pedagogiskt planerad aktivitet inom aktuellt tema.

- Upptäcka skogen, samtala, känna på, forska kring det vi upptäcker och ser.

- Stänger skogen vid vårat träd med våra nycklar, sjunger hejdå-sången.

 

Vi vill att barnen ska ha mött och fått möjlighet att prova på:

- Övningar med vita duken

- Samarbetsövningar

- Lekar i naturen

- Vi provar på att laga matsäck på stormkök och över öppen eld

- Äta utomhus

- Tälja med kniv 

- Möta Skogsmulle minst en gång

DOKUMENTATION

Video och bilder med iPad, unikum och väggar på avdelningen.

 

UTVÄRDERING

Utvärdering sker i juni 2022.


Läroplanskopplingar

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter