Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

JURRÄT0

Rätten och samhället - Moment 4: Straff- och processrätt

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Momentet handlar om olika brott, deras rekvisit samt straff och andra påföljder. Vi tittar också på rättegångsregler.

Moment 4: Straffrätt

Vad? Kunskaper om straffrätt och processrätt.

När? v. 4 - 19

Examinationer: Inlämningsuppgifter

 

Lektionsplanering:

v. 4

mån: Genomgång: introduktion till straffrätt, rekvisit och ansvarsfrihetsgrunder

ons: Upg. 3-4 (s.115), upg. 10-12 (s.117-120), upg. 18 (s. 124) i boken

v. 5

mån: Fortsättning uppgifter i boken

ons: Genomgång: straff

v. 6

mån: Upg. 5-8 (s. 116) och upg. 14 (s. 121) i boken

ons: Sexualbrott: gruppuppgift

v. 7

mån: Sexualbrott: redovisa gruppuppgift 

ons: Sexualbrott: individuell uppgift

v. 8

mån: Sexualbrott: individuell uppgift, inlämning

ons: 

 

v. 10

mån: Polismuseet digitalt

ons: läs i boken s. 185 - 199 + övn.upg. 3 - 11 på s. 212 - 214

v. 11

mån: läs i boken s. 185 - 199 + övn.upg. 3 - 11 på s. 212 - 214

ons: Kompensationsledigt tingsrätten

v. 12

mån: Gå igenom övningsuppgifter

v. 13

ons: Inlämning studiebesöksrapport

v. 14

mån: Diskussion tingsrätten

ons: Genomgång kriminologiska teorier + dokumentär "våra barn dör"

v. 15

mån: P3 krim: Järvakonflikten del 1

ons: Uppgift: organiserad brottslighet

v. 17

mån: Uppgift: organiserad brottslighet

ons: Uppgift: organiserad brottslighet

v. 18

mån: Uppgift: organiserad brottslighet

ons: Uppgift: organiserad brottslighet

v. 19

mån: Uppgift: organiserad brottslighet

ons: Inlämning uppgift om organiserad brottslighet

 

Powerpoint 

Studiebesöksrapport tingsrätten

Uppgift organiserad brottslighet.docx

Kriminologiska teorier.pptx 

Dom Vårbynätverket


Läroplanskopplingar

Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med gott resultat några sådana dokument.

Eleven redogör utförligt för delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven utförligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar efter samråd med handledare och med tillfredsställande resultat några sådana dokument.

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av konstitutionell rätt, internationell rätt samt straff- och processrätt. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang. Dessutom förklarar eleven översiktligt innebörden av vanligt förekommande processrättsliga dokument och upprättar i samråd med handledare och med tillfredsställande resultat något sådant dokument.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån komplexa fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån fallbeskrivningar inom straff- och processrätt identifierar och beskriver eleven utförligt problem och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.

Inom konstitutionell rätt och internationell rätt samt utifrån enkla fallbeskrivningar inom straff- och processrätt löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver utförligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Eleven beskriver översiktligt frågor i samhället som rör konstitutionell rätt, internationell rätt eller straff- och processrätt samt för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift: organiserad brottslighet
Sexualbrott inlämning
Studiebesöksrapport tingsrätten
Uppgift: organiserad brottslighet

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback