Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Kristendomen

V Bodarna skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Kristendomen - en av de stora världsreligionerna

Varför gör vi det här?

Du ska utveckla din förmåga att:
 • Ta del av information och använda den som grund för att kunna beskriva och resonera om centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen. 
 • Förstå och kunna jämföra olika levnadssätt och livsåskådning
 • Olika syn på stora frågor i livet så som skapelse, döden och kärlek
 • Förstå och kunna använda centrala  begrepp inom kristendomen.
 • Resonera kring kristendomens påverkan på vårt samhälle förr och nu.

Målen med arbetet 

 • Få kunskap om kristendomens historia, centrala tankegångar och olika riktningar.
 • Kunna redogöra för hur kristna utövar sin tro, vilka högtider och vilka riter de utför.
 • Förstå och se samband mellan hur kristendomen påverkar samhället och hur samhället påverkar kristendomen.
 • Söka information om kristendomen och bedöma om de texter du hittar är trovärdiga och användbara för att besvara frågor och uppgifter.

Vad ska jag lära mig? (lärandemål)

Du ska kunna...

 • överskådligt om kristendomens historia, dess olika riktningar och spridning i världen.
 • vad kristendomen står för, vad kristna tror på och deras centrala budskap.
 • hur kristna utövar sin tro, vilka högtider de firar och vilka riter som ingår i kristendomen.
 • vad kristendomens heliga skrift heter och vad de olika delarna heter.

Du visar vad du kan genom att

 • medverka i diskussioner och frågeställningar på lektionerna.
 • använda dina kunskaper, resonera, förklara  
 • kunskapskoll på begrepp
 • redovisar vad du har lärt dig genom att göra ett kort quiz.   

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 • Film och genomgångar av lärare
 • Läsa, diskutera, reflektera och skriva  
 • Övningshäfte med instuderingsfrågor

Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter