Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVESVE01

Svenska 2: Utredande text - essä (NASA20)

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 12 juni 2023

Nu ska vi arbeta med utredande text - igen! Du ska utifrån läsning av roman/texter och genomgång av epoker kunna skriva om ett tema och jämföra olika epoker i ämnet.

Att producera olika typer av texter är en del av kursen och här kommer vi fördjupa detta genom att skriva en utredande text i form av en essä som berör tema och epoker.

Vi kommer att gå igenom olika epoker och diskutera vilka teman som är gemensamma för att du sedan ska kunna skriva en egen essä. 

Parallellt kommer vi arbeta med bland annat argumentation och romanläsning. 

 

Preliminär tidsram och examinationsform

Arbetet kommer att ske under mellan veckorna 11 och 13. Examination sker genom lektionsgenomgångar och genom essäskrivning.


Läroplanskopplingar

Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.

Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.

Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.

Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.

Matriser i planeringen
Svenska 2: Litterära epoker - utredande text essä
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback