Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Babblarna - Språk

Bålbro förskola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 15 juni 2023

Barnen ska få utveckla sitt språk. Vi kommer med hjälp av Bobbo, Doddo, Bibbi, Diddi, Babba och Dadda att träna upp munmotrik och uttal, samt ordförråd, begrepp och ordförståelse. Vi valde Babblarna för att vi ser att många av de yngre barnen dras till babblarna och dess böcker, sånger osv.

Syfte och mål: Att barnen ska få utveckla sitt språk. Vi kommer med hjälp av Bobbo, Doddo, Bibbi, Diddi, Babba och Dadda att träna upp munmotorik och uttal, samt ordförråd, begrepp och ordförståelse. Vi vill att barnen ska utöka sitt ordförråd med ord som de möter i sin vardag, så som ord på leksaker, frukter, djur, kläder osv. 

Projektet är riktat till våra yngsta barn 1-2 år. 

Genomförande: Vi kommer att använda oss av de olika babblarböckerna. Bibbi är mycket pratsam, berättar sagor för den som vill lyssna och läser många böcker och flanosaga. Vi ska använda oss av tecken, tecknen underlättar språkförståelse och lärande men även som ersättning för talat språk så det är bra för de barn som behöver stöd i sitt verbala tal.

Koppling till Lpfö 18 "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften."

 

Dokumentation: Kommer ske under projektets gång, allas ansvar. På unikum, reflektion med barnen samt reflektion mellan pedagoger.

 

Barnens förförståelse:

Ett stort antal av barnen har visat ett intresse för Babblarna. Många av barnen som börjar hos oss har redan bekantat sig med Babblarna hemma, så de känner ofta till de olika figurerna. Det vi kan se är att barnen uttrycker mycket glädje, mimik, tal, rörelse, dans och sång i samband med Babblarna. 

Startaktivitet: Presentera alla babblarna och tala om vad de heter och vad de har för färg. Läsa boken Dadda hälsar på, samtala och reflektera om alla bilder tillsammans med barnen. 

- Vad har vi gjort? Presenterat alla babblarna och talat om vad de heter och vad de har för färg. Läsa boken Dadda hälsar på, samtalat och reflekterat om alla bilder tillsammans med barnen.

Vi ska börja läsa ”I Bobbos väska”. Syftet är att skapa läslust samt att kunna lyssna färdigt på en hel bok, då bokläsning och berättande verkar främjande för barnens språkutveckling.
 
Göra en språkpåse med de föremål som nämns i boken med Ett och En framför.
Vi läste boken I Bobbos väska, efteråt använde vi oss av Språkpåsen med samma föremål som nämndes i boken. Alla babblarna fick ta upp ett föremål var ur påsen, vi fick hjälpa babblarna att benämna de olika föremålen. När vi hade gjort klart aktiviteten fick barnen reflektera tillsammans kring bilderna.
 
 
 
Utvärderingsmetoder:
Vid reflektioner. När vi ser att barnen börjar använda de olika språkljuden/orden i vardagen.

Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback