Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Planering vecka 11-15, GB

Bergsjö skola F-9, Nordanstig · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Nu handlar det om att repetera och befästa dina kunskaper. Du gör ett självtest och väljer sen din nivå (1, 1-2, 2 eller 2-3). På samma sätt jobbar du igenom: Taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring och problemlösning. Ju mer du hinner desto bättre förberedd är du inför det nationella provet i maj.

 

Planering 9A vt 2022

VECKA

Pass 1 (ti)

Pass 2 (on)

Pass 3 (on)

Pass 4 (to)

9 Bedömningsuppgift sid 127 Lös problemen sid 127 Uppgift 1 och 2 Begreppstest sid 128

Kapiteltest sid 129

Basläger/HH

10 S         -      P O      -     R T     -      L O     -      V
11  PROV kapitel 3 fri       -    lufts -    dag PROV kapitel 3
12 Taluppfattning och tals användningtesta dig själv s140-141 Taluppfattning och tals användning sidorna 142-155 Taluppfattning och tals användning sidorna 142-155 Taluppfattning och tals användning sidorna 142-155
13 Algebra - testa dig själv s156-157 Algebra sidorna 158-167 Algebra sidorna 158-167 Algebra sidorna 158-167
14 Geometri - testa dig själv s168-169 Geometri sidorna 170-185 Geometri sidorna 170-185 Geometri sidorna 170-185
15 Sannolikhet och statistik - testa dig själv s186-187

Sannolikhet och statistik sidorna 188-197

Sannolikhet och statistik sidorna 188-197  

Sannolikhet och statistik sidorna 188-197 

3.4 Areaskala och volymskala: https://www.youtube.com/watch?v=iHO5UMiHdIw

Längdskala, areaskala och volymskala: https://www.youtube.com/watch?v=29QBfErZt5Q

3.5 Likformiga trianglar och topptriangelsatsen: https://www.youtube.com/watch?v=uTLEBjj2QNY

Topptriangelsatsen: https://www.youtube.com/watch?v=hBXpQAyskTE

3.6 Pythagoras sats: https://www.youtube.com/watch?v=z6pyeOszQ8U

Bevis för Pythagoras sats: https://www.youtube.com/watch?v=_vYyoAI87yk

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback