Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

1 - 3

Teknik åk 1-2 - BYGGA

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 10 januari 2023

I vårt arbete med teknik kommer vi att ta reda på hur teknik hänger ihop med andra saker i din vardag. Du kommer också att få bygga och konstruera olika tekniska lösningar.

 

Du ska få lära dig att:

- Följa en beskrivning.

- Bygga och konstruera olika föremål.

- Testa ditt bygge, se om den fungerar och fundera hur du kan förbättra den.

- Fundera över ditt arbete/delta i diskussioner.

 

Hur ska du få lära dig detta?

-Du provar att arbeta med olika material och testar på olika sätt att sammanfoga dessa.

-Du undersöker, funderar och är med i diskussioner om hur våra byggen och konstruktioner fungerar. 

- Du kommer att få öva på att dokumentera med enkla skisser och bilder.

-Vi kommer att arbeta i grupp, i par och enskilt.

 

Hur du får visa vad du kan:

- I samtal och diskussioner i klassrummet.

- Muntligt och/eller skriftligt.

- Bygga och konstruera utifrån en skiss/instruktioner

 

Vad som kommer att bedömas:

Du visar att du kan genom att:

-Du kan genomföra enkla skisser och följa instruktioner.

-Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten och beskriva hur dessa fungerar och varför.

- Du deltar aktivt på lektionerna.


Läroplanskopplingar

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Hur några föremål i elevernas vardag används och fungerar. Enkla mekanismer, till exempel i verktyg och leksaker av olika slag. Begrepp som används i samband med detta.

Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Eleven genomför enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten på ett delvis genomarbetat sätt. I arbetet bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ. Eleven gör dokumentationer där intentionen i lösningen till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen
Teknik åk 1 - BYGGA
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback