Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Kap 4 Bråk och Procent åk 7 vt-22

Forssaklackskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4 och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimaltal. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/100 i skatt när man sålde varor och 1/25 i skatt när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer pengar man lånade, desto mer fick man betala i ränta. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråkform och procentform.

Innehåll

Vecka 7

4.1 Tal i bråkform

Nomp:

* 4.1 Tal i bråkform 

Binogi:

* Bråkform och decimalform

 

Genomgång av provet kap 3, feedback på gruppnivå samt individnivå i din matris. 

 

Vecka 8

4.2 Jämföra bråk 

Nomp:

* 4.2 Jämföra bråk 

Binogi:

* Jämföra bråk med olika nämnare

 

4.3 Förlänga och förkorta bråk 

Nomp:

* 4.3 Förlänga och förkorta bråk 

Binogi:

* Förlängning och förkortning av bråk 

* Förlängning och förkortning av bråk (Fortsättning)

Vecka 9 SPORTLOV

Vecka 10

4.4 Addition och subtraktion av bråk

Nomp:

* 4.4 Addition och subtraktion av bråk 

Binogi:

* Minsta gemensamma nämnare 

4.5 Multiplikation av bråk

Binogi:

* Multiplikation av bråk 

Nomp:

* 4.5 Multiplikation av bråk

 

Vecka 11

Repetera inför delprovet 4.1-4.5

Prov torsdag 17 mars

 

Vecka 12

4.5 Multiplikation av bråk

Binogi:

* Multiplikation av bråk 

Nomp:

* 4.5 Multiplikation av bråk

 

4.6 Andelen i procentform

Binogi:

* Introduktion till procent 

Nomp:

* 4.6 Andelen i procentform

 

Samt genomgång/ feedback av provet (bråk) som eleverna gjorde under v.11.

 

 

Vecka 13

4.7 Beräkna andelen vid förändring

Binogi:

* Andelen, delen och det hela 

Nomp:

4.7 Beräkna andelen vid förändring

 

4.8 Beräkna delen med huvudräkning

Nomp:

* 4.8 & 4.9 Beräkna delen

 

Vecka 14

4.9 Beräkna delen

Nomp:

* 4.8 & 4.9 Beräkna delen

 

4.10 Beräkna det hela, 100%

Nomp:

4.10 Beräkna det hela, 100 %

 

Vecka 15Repetition måndag & tisdag

Matteprov 4.5 - 4.10 onsdag 13 April

 

 

Begrepp som du behöver lära dig:

Bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, likvärdiga bråk, förlänga bråk, förkorta bråk, enklaste form, procent, procentform, decimalform, andel, delen, det hela. 

Se begreppslista sid: 166 i Prioboken. 

 

Arbetssätt

  • Genomgångar, diskussioner och reflektioner, aktiviteter i grupp och individuellt.
  • Enskilt och parvis arbete i matteboken Prio kap, 4
  • Aktiviteter
  • Veckovis avstämningar
  • Skriftligt prov

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris åk 7 vt -22
Uppgifter
Matteprov kapitel 4.1-4.4 - 17/3
Matteprov kapitel 4.1-4.4 - 17/3
Matteprov kapitel 4.1-4.4 - 17/3
Matteprov kapitel 4.1-4.4 - 17/3
Matteprov kapitel 4.1-4.4 - 17/3
Prov kapitel 4.1-4.4 - 17/3
Matteprov 4.5 -4.10
Delprov 4.5 - 4.10

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback