Skolbanken Logo
Skolbanken

Friluftsliv och utevistelse, utforska och orientera sig i närmiljön

Öjersjö Brunn B F-4, Partille · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Du kommer att lära dig att känna igen dig i närmiljön. Du kommer få följa enklare kartor för att orientera dig i närmiljön. Du kommer leka lekar, rörelselekar och dansa i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Syfte - Varför ska vi arbeta med området?

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla förmågan att vistas och röra dig allsidigt i utemiljöer och naturen under olika årstider. 

 

Lärandemål - Vad ska du lära dig?

Du skall genom undervisningen utveckla förmågan att:

Känna igen dig och hitta på skolgården med hjälp av bilder och enklare karta.

Känna igen lekar och enklare regler kring dessa. 

Känna igen och vistas i närliggande miljöer runt skolan så som lilla skogen, lekplats och stora skolgården. 

Röra dig till musik genom dans eller rörelselekar

 

Undervisning – Hur ska vi arbeta?

Du kommer få öva på att hitta på skolgården med hjälp av bilder och enklare karta. 

Du kommer samarbeta med en kompis samt få stöd av en vuxen, för att sedan bli mer självständigt och försöka själv. 

Du kommer få möta olika lekar, rörelselekar och danser samt öva på regler kring dessa.

Du kommer få möjlighet att undersöka miljöer i din närhet så som vår skolgård, lilla skogen, lekplats och stora skolgården.

 

Bedömning – Hur bedöms dina kunskaper?

Jag bedömer dig hur självständigt du hittar på skolgården med hjälp av bilder och karta.

Hur väl du förstår och kan följa lekar, danser och dess regler

Hur väl du orienterar dig i närmiljön 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang och att förflytta sig i vatten,

förmåga att genomföra aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse under olika förhållanden, och

Grundläggande motoriska rörelser, med och utan redskap.

Lekar och andra enkla rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Enkla danser och rörelser till musik.

Att utforska och orientera sig i närmiljön. Undersökande av möjligheter till daglig rörelse i närmiljön.

Eleven deltar i att genomföra rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang. Eleven deltar i att genomföra vattenvaneaktiviteter.

Eleven deltar i att genomföra aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse i olika miljöer och under olika förhållanden.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika fysiska sammanhang. Eleven genomför vattenvaneaktiviteter och förflyttar sig i vatten

Eleven genomför aktiviteter inom friluftsliv och utevistelse i olika miljöer och under olika förhållanden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback