Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Lag, brott och straff

Ängsnässkolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Varför har vi lagar? Vad menas med ett brott och varför är påföljden olika för olika straff? Detta och mycket mer kommer vi att beröra under detta arbetsområde.

Lärandemål

Du kommer att få kunskaper om:

- vad lagar, regler och normer är och varför vi har dem.

- hur det fungerar, från brott - dom - straff.

- orsaker bakom brott och konsekvenserna av att inte följa lagar och regler.

 

Undervisningens innehåll

Vi kommer gemensamt att läsa delar i det digitala läromedlet på www.ne.se.

Dessutom kommer vi att se flera olika filmer som berör dessa ämnen.

I slutet kommer vi, i grupp, att öva på att iscensätta ett brott som ska klaras upp i en rättegång.

 

Bedömning

I mitten av arbetsområdet kommer vi att ha prov.

Dessutom kommer vi att gestalta något brott och konsekvens av det som också ligger till grund för bedömningen.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Lag, brott och straff
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback