Skolbanken Logo
Skolbanken

Fjärilen - Barn ska erbjudas en utbildning som utmanar och stimulerar till ett livslångt lärande

062151 Förskolan Sunnanstigen 11, Stockholm Bromma · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Planering utifrån enhetsmål i verksamhetsplanen 2022 för Förskoleområde 4 Bromma

Förväntat resultat

- Barnen utvecklar sitt matematiska tänkande - Barnen utvecklar sitt språk - Det enskilda barnets lärande och utveckling synliggörs

Arbetssätt

- Att använda sig av fiktiva karaktärer, samt skapandet av artefakter kopplade till dem, som vi tillgängliggör i den pedagogiska miljön. T.ex. ett skogstroll lämnar ett meddelande i skogen som vi sedan tar med oss till förskolan. Detta i ambitionen att inspirera och sätta igång läroprocesser hos barnen.

- Vi berikar undervisningen, samt den pedagogiska miljön genom att tillföra material och tekniker. Vi har höga förväntningar på "noggrannhet" och detaljer när vi ser att barnen är mottagliga och redo för det.

- Vi ger barnen möjlighet att använda en mångfald av uttrycksätt för utveckla kunskapen, samt fastställa hypoteser och sedan testa dem. Detta genom att tex. teckna (TAKK), måla, arbeta med lera, dramatisera, dansa, bygga och konstruera.

- Lyssna och visa tillit till barns tankar och idéer, samt resonera tillsammans om det är genomförbart.

 

Hur vi på avdelningen Fjärilen väljer att arbeta med detta område?

Vi använder oss av fantasin med trollen som skickar meddelanden med uppdrag till barnen. Barnens hypoteser tas tillvara och prövas.

Uppdragen består av utmaningar inom de olika ämnesområden vi har att arbeta mot i förskolan t ex matematik, naturvetenskap, språk etc. 

Vi reflekterar med barnen genom att visa filmer från projektet, spela in deras tankar på ljudfiler, samtal i olika gruppkonstellationer, fördjupning med skapande material och tekniker, skapa tillfällen där lusten för reflektion finns under hela dagen.

Vi använder olika tekniker och material i skapande uttryckssätt och ger dem därmed ytterligare tillfällen till reflektion och sätt att uttrycka sig på.

Fjärilsskogen är mer baserad på fakta eller konkreta uppdrag där lösningen finns. 

Förväntningarna på barnen ligger i den proximala utvecklingszonen för varje individ.

Dokumentation finns på väggar, i den gemensamma lärloggen och i varje barns individuella lärlogg.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter