Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

RELREL01

Rel1 Arbetsmoment 3 Religion och vetenskap ES19

Campus Backa, Katrineholm · Senast uppdaterad: 14 mars 2022

Du kommer att får lära dig om olika uppfattningar kring relationen mellan religion och vetenskap. Med inriktning på ämnet transhumanism kommer du få diskutera vad en människa är.

 

Religion och vetenskap

- vad är en människa? -

 

I classroom finns den powerpoint som både är lektionsplanering och läromedel för detta arbetsområde. 

 

v6 Transhumanism, AI… Film, begrepp, diskussion


v7 Teknik, datorer… Berättelse, text, diskussion
v9 Kropp, hjärna, död, det naturliga… Begrepp, diskussionv10 Människa 2.0… Gruppdiskussion, återkoppling

 


v11 Vad är en människa?… Arbete med examinerande uppgift: diskussion som podcast eller live


v12 Vad är en människa?… Arbete med examinerande uppgift: diskussion som podcast eller live

 


Läroplanskopplingar

Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.

Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.

Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.

Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.

Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.

Matriser i planeringen
RELREL01 Delmatris - arbetsområde 3: Religion och vetenskap
Uppgifter
Religion och vetenskap. Examination 3