Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

6

An English Speaking Country

Villaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Under två veckors tid har du skrivit om ett engelsktalande land på engelska.

* Du ska skriva en faktatext om landet.

* Tänk på att ha rubrik och underrubriker till de olika styckena.

* Lägg gärna till bilder som förstärker ditt innehåll.

* Ta hjälp av de hemsidor läraren rekommenderar i uppgiften på Classroom. Du får självklart inte kopiera fakta från nätet, du ska läsa fakta på nätet och skriva det med egna ord (ord som du själv förstår) på engelska.

* Skriv ner de källor du använder i slutet av din text.

* När du är klar ska du spela in med programmet Screencastify när du läser din text högt på engelska. Lämna in din inspelning på Classroom under "Lämna in din Screencastify-film här".


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen
An English Speaking Country
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback