Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Kapitel 7: Bråktal

Solbergaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 13 mars 2022

Här ser ni planeringen för kapitel 7 som handlar om bråktal.

Här är lärandemålen för området om bråktal. Vi kommer att öva och lära oss på lektionen. Du är välkommen på läxhjälpen och får ta med dig matteboken hem för att öva. 

Om allt går som planerat kommer vi att ha en minikoll fredagen den 25 februari. Behöver vi mer tid förlänger vi det med en vecka. 

 

Du kommer även få uppgifter att öva på hemma ca en vecka innan minikollen.

 

Lärandemål för godkända kunskaper:

-Kunna skriva en halv med olika bråk. Till exempel: 1/2=4/8 

-Ha en metod för att kunna jämföra och storleksordna olika bråktal. Till exempel: 1/3 är mindre än 1/2

-Med hjälp av bråktal kunna räkna ut en del av ett antal med hjälp av en metod. Till exempel, vad är 2/3 av 21? 

-Veta att bråktal kan skrivas som som decimaltal och kunna omvandla bråktal i tiondelar och hundradelar till decimaltal. Till exempel, 3/10=0,3

-Kunna lösa läsuppgifter med bråktal som där bråktalet både är en del av ett antal och en del av en helhet.

Tillexempel: Viktor har målat klassrummet. 1/2 av klassrummet har han målat lila. 1/4 av klassrummet har han målat rött. Den sista delen målade han grått. Hur stor del av klassrummet är grått?

Det går 16 elever på klubben. Hälften spelar pingis, 1/4 spelar Fifa resten pysslar. Hur många elever pysslar?

 

För att bli mer än godkänd ska du bland annat kunna
-Kunna skriva bråktal på olika sätt med olika nämnare. T.ex. 1/3 är lika med 2/6. 
-Ha en metod för att storleksordna olika bråktal med olika nämnare. T.ex. vilket bråktal är störst 5/9 eller 2/3?
-Lösa läsuppgifter som kräver flera uträkningar med hjälp av bråktal för att komma fram till ett svar. 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matriser i planeringen
Kapitel 7: Bråktal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback