Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 5

Matte är kul

Förskolan Ugglevägen, Falun · Senast uppdaterad: 17 oktober 2022

Vi vill väcka barnens nyfikenhet och lust att lära matematik.

Var är vi?

Vi vill göra barnen medvetna om matematiken i deras vardag. Vi befinner oss i barnens närhet och vill göra barnen uppmärksamma på matematiken och göra dem medvetna om den.

Många av barnen har redan en grund såsom mätning olika geometriska former, räkna tärningen och kombinera antal med siffror. Detta har vi arbetat med hela höst terminen 2021, detta vi vill bygga vidare på.

Vart ska vi?

Vi vill att barnen visar nyfikenhet och intresse för det matematiska innehållet.

Prövar och använder olika idéer genom att följa, fortsätta och översätta mönster.

kommunicera och resonera om mönster.

lägesbeskrivning

Symmetri

Taluppfattning

addition

Hur gör vi?

Arbetar med matematik fortgår under ht 2022 och vt 2023 för barnen på Regnbågen där alla pedagoger har ett gemensamt ansvar.

Använder oss av polyglutt den digital biblioteket,

Ur play som introducerar ämnet.

Använda pärlor, stenciler, dansa mönster.

Material där barnen placerar figurer enligt instruktion.

Spela spel om lägesord genom att beskriva kortet den som känner igen beskrivning, berättar att hen har den.

måla / bygga symmetriska former

skapande på olika sätt

matte kluringar att lösa

 

Metod

Vi pedagoger använder rätt matematiska begrepp och utmanar barnen genom att ställa frågor.

Materialet vi använder som finns runt barnen ex. legogubbar (lika-olika, mängd, färg), mattelådor, Flano/sagolådor (antal, läge, storlek), pärlor, spel......

 

Utvärdering

Utvärdering ta vi i december för ht 2022


Läroplanskopplingar

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och

spontant uppkomna aktiviteter och intressen, vardagliga aktiviteter och rutiner i förskolan blir en del av undervisningen, och

förskollärare ges förutsättningar att ansvara för undervisningen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter