Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Kortskrivning vt 22

Resursskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Skriv kort och argumentera om dina åsikter om ett givet ämne.

Kortskrivning vt 22  

Återkommande uppgift under vårterminen! 

 

Din uppgift: Du ska skriva kort om dina åsikter om ett givet ämne som din lärare ger dig på tavlan. I ditt skrivande ska du argumentera för varför du tycker som du tycker, vilket ibland kan vara svårt när man inte håller med. 

 

Ibland kan vi komma att samtala/prata om våra argument i klassrummet och ha en diskussion. 

 

Kunskapskrav (Unikum) att nå för ett godkänt betyg:

 

E

C

A

Skriva texter 

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Samtala & diskutera 

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback