Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

F

Chez nous 4 Chapitre 4

Da Vinciskolan, Ale · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

I det här kapitlet får du lära dig reflexiva verb i passé composé, Skillnaden mellan passé composé & imperfekt, verbet. Mettre i presents, p-c & imperfekt och tidsuttryck. Gérondif (gerundium) verbet jeter, läsa en deckarhistoria och lite om Guadeloupe.

Under lektionerna lyssnar vi på, läser och översätter texter, går igenom nya och repeterar gamla grammatikområden samt arbetar i våra övningsböcker. Vi kommer att göra flera hörförståelse- och läsförståelseövningar. Vi kommer att göra ett Nationellt prov vecka 20. Till det nationella provet är det viktigt att öka på sitt ordförråd och öva extra på hörförståelse. 

Bonne chance!

Petra 

I detta kapitel får du lära dig:

Reflexiva verb i passé composé. 

Reflexiva verb=att kamma sig, att tvätta sig mm.

Alors grammaire !: Les verbes pronominaux réfléchis | UR Play

Speciellt med reflexiva verb är att de bildar passé composé med verbet être.

Ex. Je me suis lavé(e) = jag har tvättat mig, Tu t'es dépêché(e) à la maison Du har skyndat dig hem.

Être                                Reflexiva verb

Je suis                           Je me

tu es                               tu te

il/elle/on est                    il/elle/on se

nous sommes                nous nous

vous êtes                       vous vous

ils/elles sont                    ils/elles se

 

Skillnader mellan passé composé och imperfekt

Alors grammaire !: L'imparfait | UR Play

Alors grammaire !: Le passé composé | UR Play

Imperfekt används när man berättar något som sker under en längre tid, något som upprepade sig och som inte har något definitivt slut.  

Ex. När jag var lite gick jag alltid till skolan. Quand j'étais petite, je toujours marchais aux pieds à l'école .

På stammen till verbet lägger man till (stammen=när man tagit bort -er/-ir/-re)

je -ais                                           

tu -ais

il/elle/on -ait

nous -ions

vous -iez

ils/elles -aient

 

Passé composé används i dåtid när det är tillfälliga händelser. Det är mycket vanligare att man använder passé composé än imperfekt i franskan. 

Ex En gång tog jag bussen till skolan Une fois, j'ai pris l'autobus à l'école.

De flesta verb använder Avoir för att bilda passé composé.

Avoir

J'ai                   j'ai parlé     jag har pratat

tu as                tu as lu       du har läst

il/elle/on a        il a promené  han har promenerat

nous avons     nous avons vendu   vi har sålt

vous avez       vous avez acheté  ni har köpt

ils/elles ont      il ont regardé  de har tittat

Undantag! Till dessa använder man être (se högre upp)

* Reflexiva verb (se högre upp).

* Rörelseverb 

 aller=åka, resa, gå, venir=komma, arriver=anlända, komma, partir=resa iväg, entrer=komma in, sortir=gå ut, rester=stanna kvar, retourner=återvända, monter=stiga upp, descendre=gå ner, tomber=falla, naître=födas, mourir=dö

 

Verbet mettre att ställa, sätta, lägga

Presens                          Passé Composé                      Imperfekt

Je mets                            j'ai mis                                     Je mettais

tu met                            tu as mis                                  tu mattais

il/elle/on met                    il/elle/on a mis                          il/elle/on mettait

nous mettons                   nous avons mis                        nous mettions

vous mettez                     vous avez mis                           vous mettiez

ils/elles mettent              ils/elles ont mis                           ils/elles mettaient

 

Tiduttryck

du matin-på morgonen/förmiddagen

la matinée-förmiddagen

du soir- på kvällen

de l'après-midi-på eftermiddagen

 

Gérondif gerondium

Är när en verbform är pågående. Ex. Han pratade i telefonen springande. Il a parlé au téléphon en courant.

Man lägger till prepositionen en före verbet+stammen från nous formen i presens+ändelsen ant.

Ex Danser en dansant -dansande, courir en courant-springande

 

Verbet jeter- att kasta

Presens

Je jette 

tu jettes

il/elle/on jette

nous jetons

vous jetez

ils/elles jettent 

 

Ord och fraser

Courageux, courageuse - modig             

quai - perrong

ils se sont mis d’accord- de bestämde, de kom överens om                        

elle mesure - hon mäter;hon är

sauf - förutom                                                                             

il descend (descendre)- han kliver av

il a l’air de - han ser ut att

il a bu (boire)- han har druckit

propres- rena

il doit être - han är antagligen

tout simplement -helt enkelt

toujours - fortfarande

coeur - hjärta

personne n’a le droit de- ingen har rätt att

arrêtez-moi ça (arrêter) - sluta med det där

laissez tranquille(laisser) - lämna i fred

rendez-lui (rendre)- lämna tillbaka till honom

victime - offer

qu’est-ce qui s’est passé (s passer)- vad har hänt

ils montent (monter) - de kliver ombord, de går på

je me suis endormi (s’endormir)- jag somnade

il descend (descendre)- han kliver av

l’inviter à dîner - bjuda henne på middag

vol - stöld

lui-même - själv

il voudrait(vouloir) - han skulle vilja

plus ou moins - mer eller mindre

on l'a trompé(tromper)- man har lurat honom

couché (coucher)-liggande

il n’a pas envie de(avoir envie de) – han har ingen lust att

attention (f) – uppmärksamhet

 

 

 
 
 
 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback