Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Koll på matematik år 6 Kap 7 Ekvationer, mönster och programmering

Sjöboskolan, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 19 mars 2023

Ekvationer, uttryck, talmönster, bildmönster och programmering! Det ska vi få koll på i det här arbetsområdet.

Du kommer att utveckla kunskaper om: 

 • ekvationer och uttryck 
 • att beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster 
 • att skapa och använda kod 
 • att skapa och följa stegvisa instruktioner vid programmering 

Begrepp:

Arbetssätt: 

 • Genomgångar och diskussioner
 • Arbete i matteboken
 • Filmer
 • Träna fältkoordinater och koordinatsystem med Skolplus 
 • Arbeta med iPad och Chromebook i programmen Scratch Jr och LightBot 

Bedömningsformer: 

 • Delta i diskussioner 
 • Svara på frågor och själv ställa frågor
 • Arbetet med matteboken 
 • Praktiska övningar i programmering 
 • Prov efter avslutat arbetsområde 

Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Koll på matematik år 6: Kap 7 Ekvationer, mönster och programmering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback