Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Reading and responding vt-22

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

I detta läsprojekt kommer vi jobba med ord- och läsförståelse, vi kommer även träna våra färdigheter i att skriva och besvara frågor om olika texter. Det innefattar även en del grammatik som är bra att ha i bagaget. Vi använder boken Spotlight 7, med tillhörande arbetsuppgifter. Ibland gör vi avbrott för att läsa och diskutera olika kortare texter av skönlitterär karaktär.

Ur det centrala innehållet:

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. 

 

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

 

  • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

  • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

  • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

  • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Arbetsgång:

Varje vecka tränar vi våra färdigheter läsa, skriva, höra och tala med hjälp av boken Spotlight 7.

Bedömning:

Efter varje avslutat Unit följer en bedömning med frågor som handlar om texterna i boken. Det innefattar även övningar i hörförståelse, och kortare reflektioner.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Reading and responding vt-22
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter