Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Tema Kroppen

Färentuna skola, Ekerö · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vad heter våra kroppsdelar? Hur ser ditt skelett ut? Vad har musklerna för funktion? Vad gör hjärnan och hjärtat? Varför har vi hud?

  LÄRANDEMÅL

När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de ska:

 • Kunna namnen på olika kroppsdelar och hur de fungerar.
 • Känna till namnen på de vanligaste skelettdelarna.
 • Känna till vad skelettet, leder, muskler och huden har för funktion.
 • Känna till vad hjärnan och nervsystemet har för funktion.
 • Känna till vad hjärtat och lungorna har för funktion.

 

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 • Gemensamma genomgångar.
 • Läsa texter.
 • Titta på film.
 • Grupparbeten
 • Enskilt arbete.
 • Rita, måla.
 • Svara på frågor. 

 

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS

 • Att du deltar, är aktiv och genomför dina uppgifter under lektionerna.
 • Att du deltar i diskussioner.

Läroplanskopplingar

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter