Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering

034431 Förskolan Regnbågen, Stockholm Järva · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

Stadsdelens gemensamma tema om vad barns lekfulla möte med litteratur, språk och omgivning kan bli drog igång ht-21. Vi fortsätter vårterminen med att fördjupa oss i olika sagor.

 

I början av läsåret upptäckte vi att barnen visar ett stort intresse för sagor då har vi valt att arbeta med det som projekt och få in språk, socialkompetens, naturvetenskap, teknik, drama och rörelse. Vi har valt att börja med Bockarna bruse.

Bockarna kommer att vara en del av undervisningen utifrån läroplanens mål.

Regelbundna samlingar där vi planerar dagen och barn får välja mellan olika aktiviteter och material det är något som vi prioriterar högt. Pedagogisk miljö har en stor betydelse i vår projekterande. Allt material är tillgänglig så som målarfärger, pennor, papper, saxar, förstoringsglas, paletter, pärlor, olika sorts byggmaterial, böcker, naturmaterial med tydliga stationer.

Vi har dessutom planerade aktiviteter i vår ateljé där barn kan gå med en pedagog och arbeta med skapande.  

Genom att arbeta med sagor så som Bockarna bruse vill vi få in:

·      Barns inflytande och delaktighet.

·      Språk och kommunikation: nya ord, begrepp, använda takk, våga berätta/prata. Vi har kommit i gång med sagoteringen/berättande och vi kommer att fortsätta med det.

·      Social kompetens/värdegrund, turtagning, visa känslor som rädd, arg, glad och ledsen, samspel, bygg och konstruktion, kunna uttrycka och lyssna. 

·      Naturvetenskap och matematik: hur lever bockarna, vad äter de, samtal kring naturen som syns på bilderna. Barnen är intresserade av att jämföra storlekar, färger, former på alla material. 

·      Lek och lärande, lära sig genom att leka, leken hjälper barnen att bli trygga och samspela med andra, att utveckla leken genom att ta in nya ord och begrepp.

·      Skapande: vara aktiv i samlingar, kunna förstå instruktioner och genomföra de, våga delta i sånger och bildskapande, teatrar och kunna utrycka sig genom andra uttrycksformer som t ex musik, dans.

 

·      Dramatisera: vi kommer att dramatisera sagan tillsammans med barnen med vår fantasi och visa på ett föräldramöte. Vi ska se till alla barn får gå och uppleva mins två teatrar/föreställningar under den här terminen. Vi har bokat Elsistema 26/04 för våra blivande skolbarn där de ska uppleva och delta i musik, sång och rörelse. 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback