Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

NTA

Förskolan Lärkan, Ludvika · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

På ett lekfullt sätt får barnen prova på enkla experiment inom fenomenen vatten och ljus.

 

Var är vi?

I kommunens styrkort ingår att de två äldsta åldersgrupperna på förskolan ska erbjudas undervisning inom NTA (Naturvetenskap och teknik för alla). Den här terminen kommer barnen att erbjudas NTA-tillfällen inom vatten och/eller ljus. 

 

Vart ska vi?

Barnen ska få möjlighet att utforska inom natur och teknik, speciellt inom vatten och ljus. Vi strävar mot att barnen ska våga prova på, delta i diskussioner och även att de ska utveckla sitt intresse för naturvetenskap. 

 

 

  


Hur gör vi?

Barnen kommer att få prova på NTA i smågrupper. Två pedagoger som har gått utbildning inom NTA ansvarar för varsitt ämnesområde. Vi utgår från handboken inom specifikt ämne och använder oss av material som finns i NTA-lådorna. Vi uppmuntrar barnen att komma med egna tankar och idéer kring varför det blir som det blir när vi experimenterar. 

Vi dokumenterar genom egna anteckningar, foton och färdiga alster. Vi gör kontinuerligt inlägg i barnens lärloggar i Unikum.

 

 

Hur blev det?

 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter