Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

9

Kol och kolföreningar

Bleketskolan, Tjörn · Senast uppdaterad: 2 mars 2022

Kolföreningar har otroligt stor betydelse för vårt liv, vårt samhälle och vår miljö. Kol finns i allt tex luften, marken i det mesta vi äter. Även kläder, skor, bensin och mediciner innehåller kol. Du ska nu få lära dig mer om kolets betydelse och kretslopp.

Innehåll/ vad behöver du kunna

Du ska få en god kännedom om kolatomens unika egenskaper och dess förekomst i naturen. 

  • Du ska förstå att grundämnet kols och kolvätenas egenskaper beror på både deras struktur och deras sammansättning. 
  • Du ska känna till systemet för kolvätenas namngivning. 
  • Du ska kunna skriva strukturformler och molekylformler för de vanligaste kolvätena, vilket utvecklar formelskrivandet. 

Du ska bygga vidare på dina kunskaper om kolväten och systematiken i namngivningen. 

  • Du ska lära dig att en ämnesklass egenskaper och namngivning bestäms av den funktionella molekylgrupp som sitter på kolvätet. 
  • Gruppen –OH ger en alkohol med ändelsen -ol, och –COOH ger en karboxylsyra med ändelsen -syra. 

Eleverna ska bekanta sig med alkoholer, syror och estrar i vardagen och bli förtrogna med användning och förekomst hos några av dessa.

  •  Du ska förstå att alkoholer och syror reagera med varandra och bilda estrar som också namnges på ett systematiskt sätt.
 

Bedömning

Följande kommer att bedömas:

  • Kunskaper, motivering till ställningstagande och delaktighet/drivande/breddning av diskussioner bedöms.
  • Kunskaper bedöms även på prov
  • Arbete under laborationer
  • Dokumentation av laborationer

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter