Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk & Kommunikation

Tofta förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 6 oktober 2022

Genom språket får barnen tillgång en ny värld, där de både får berätta om sina upplevelser för andra, lyssna och utvecklar sitt ordförråd.

Nuläge (Var är vi?)

Vi vill att barnen ska utveckla sin förmåga att prata inför grupp och att kunna lyssna och berätta.

Mål och syfte (Vart ska vi?)

Syftet med undervisningen är att vi vill väcka intresse och utveckla barnens förmåga att kunna lyssna på och ta in det någon annan berättar om.

 

Vilket förändrat kunnande förväntar vi oss att barnen ska uppvisa efter genomförd process?
Att barnen :

  • utvecklar förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar

Vem/vilka?

Vi kommer att arbeta med barn i åldern 3-5 år. 

Hur gör vi? (Planera, genomföra, dokumentation, reflektion):

  • Prata inför stor/liten grupp
  • Berätta om vad barnet gjort med hajen Kaj
  • Svara på frågor
  • Lyssna på barnet som berättar om vad det gjort med hajen Kaj

Dokumentation :

Vi kommer att dokumentera på Unikum både på grupp- och individnivå för att synliggöra barnens utveckling och lärande.


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback