Skolbanken Logo
Skolbanken

Björndalen Etnicitet

Hasselbacken, Mariestad · Senast uppdaterad: 28 februari 2022

Utveckla ett mer medvetet förhållningssätt kring uppmärksammandet av barns etnicitet och språk.

 

 Vart är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

Vi försöker sträva efter att uppmärksamma och visa nyfikenhet för barns olika etniska tillhörigheter, genom att fördjupa vår kunskap om de olika etniciteterna, läsa böcker på hemspråket, lära oss ord/fraser som även synliggörs i text mm. Men i år upplever vi att vi har brustit i detta. Det kan ha skett spontant i vissa situationer men vi behöver utveckla ett mer medvetet förhållningssätt kring mötet med barns etniska tillhörighet, för att inte riskera att de diskrimineras utifrån etnisk tillhörighet.

 

Vi ser också att riskerna skulle kunna öka eftersom vi har få olika etniska tillhörigheter på vår förskola och därmed minskar de ”naturliga mötena”. Barnens, pedagogers och vårdnadshavares möjligheter att få förståelse för andra människors värderingar och villkor skulle kunna begränsas pga det.

Utveckla ett mer medvetet förhållningssätt kring uppmärksammandet av barns etnicitet och språk.

 

 

Mätmetod 

Följa reflektion och analys i Unikum.

- Varje avdelning kartlägger vilka olika etniciteter som finns representerade.

- Varje avdelning ansvarar för att skapa rutiner för att säkerställa att vi jobbar mot målet ( tex polyglutt, räkna, ord/begrepp, dans mm).

 

'

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avdelningens handlingsplan:

- kartlägger vilka olika etniciteter som finns representerade.
- titta på serien ”det här är jag” (UR), för att öka barnens medvetande om barn i andra länder. ( land, språk, flagga).

Frågor månadsreflektion:

Var befinner vi oss nu i relation till målet?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vad kan vi utveckla/hur kan vi gå vidare?

 

Frågor halvårsanalys:

Var befinner vi oss nu i relation till målet?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vad kan vi utveckla/hur kan vi gå vidare?

 

Slutanalys 2021/2022:

Resultat:

Vad har vi gjort?

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback