Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

The Magic Finger by Roald Dahl

Väskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

If you could have a magic power, what would it be and how would you use it? In this book we'll meet a girl who has a magic finger and we'll learn about what happens when she uses it!

 

Vad ska du lära dig?

- Du ska bli bättre på att förstå skriven och talad engelska.

- Du ska öva förmågan att läsa på engelska.

- Du ska lära dig att använda dig av talat språk från olika medier (uppläst bok, youtubeklipp) för att kommunicera det du uppfattat, i både tal och skrift.

- Du ska bli bättre på att använda språkliga strategier för att förklara vad du uppfattat och lärt dig via boken.

- Du ska lära dig ord du kan använda då du talar, samtalar och skriver på engelska. 

 

Varför ska du lära dig det här?

- För att utveckla förmågan att förstå och tolka innehållet i talad och skriven engelska.

- För att utveckla förmågan att formulera dig (både muntligt och skriftligt).

 

Hur ska vi göra?

- Lyssna till och läsa boken (högläsning, i smågrupp) och titta på youtubeklipp om författaren och hans böcker.

- Tala i smågrupper och i helklass om vad vi uppfattar.

- Skriva kortare svar på frågor och sammanfattningar utifrån vad vi lärt.

.

 

Du visar dina kunskaper genom att:

 - Skriva kortare sammanfattningar samt skriva en egen text.

-  Tala och samtala på engelska, i par, i grupp och helklass.

- Testas på din ordförståelse och din läsförmåga.

 

 

Det här ska du kunna:

- Du ska kunna förstå innehållet i talad och skriven engelska.

- Du ska skriftligt redogöra för delar av innehållet på enkel och begriplig engelska

- Du ska visa på muntlig interaktion (ord, fraser och meningar) kring innehållet.

- Du ska använda någon strategi för att inte ta till svenskan då språket inte räcker till.

- Du ska kunna skriva en egen text på engelska.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris Engelska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback